*
 • Công đoàn ngành
 • Văn phòng Sở
 • Thanh tra Sở
 • Kế hoạch - Tài chính

Sáng 28/9, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2011).Từ việc xây ...

*
 • Công tác HSSV - Pháp chế
 • Khảo thí, kiểm định chất lượng GD
 • Quản lý Dự án

     Trong 3 ngày, từ ngày 21 đến 23 tháng 4 năm 2015, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Nam có 06 trường tham gia kỳ khảo sát chính ...

*
 • GD Tiểu học
 • GD Mầm non
 • GD Trung học
 • GD Thường xuyên - Chuyên nghiệp

Tin chuyên đề

 
 
 
 

Danh bạ điện thoại ngành Giáo dụcbadge

QUẢN LÝ CHUNG CỔNG THÔNG TIN - PORTAL

Họ và tên

Chức danh

ĐT Cơ quan

Di động

Hồ Văn Hưng P.Chánh Văn phòng 0905.731282

PHỤ TRÁCH NỘP ĐƠN CẤP BẢN SAO VBCC QUA MẠNG

Huỳnh Ngọc Phúc TP KT & KĐCLGD 0510.3813084 0914.041761

PHỤ TRÁCH TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hồ Văn Hưng Phó Chánh VP 0510.3812550 0905.731282

PHỤ TRÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY

Phạm Minh Thành Chuyên  viên 0510.3812550 0914.978797

PHỤ TRÁCH TRANG TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ

Nguyễn Văn Lộc PTP Giáo dục TrH 0510.3852668 0914.239173

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
Số 8 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

 

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT cơ quan

ĐT DĐ

ĐT Nhà riêng

LÃNH ĐẠO SỞ

1

Hà Thanh Quốc

Giám đốc Sở

0976.010509

2

Nguyễn Minh Hoàng

Phó Giám đốc

0510.3812212

0913.406454

3

Lê Văn Chính

Phó Giám đốc

0905.189269

4

Nguyễn Công Thành

Phó Giám đốc

0903575589

CÔNG ĐOÀN NGÀNH

5

Nguyễn Văn Anh

Chủ tịch CĐ Ngành

0510.3852664

0905.237279

6

Nguyễn Thị Kim Loan

PCT Công đoàn Ngành

0935.307075

VĂN PHÒNG

7

Hồ Văn Hưng

P.Chánh Văn phòng

05103811332

0905.731282

8

Đinh Hữu Phước

P.Chánh Văn phòng

0510.3812550

0902478732

9

Phạm Minh Thành

Chuyên viên

0510.3812550

0914.978797

10

Thái Thị Kim Dung

Chuyên viên

0510.3852670

0918.233020

11

Nguyễn Thị Quý Thu

Chuyên viên

0510.3812550

0914.485888

12

Lê Thị Lý

Văn thư

0510.3852670

0935.444959

13

Phan Văn Hoàng

NV Kỹ thuật

0510.3852670

0982.442547

14

Trần Thanh Sơn

Lái xe

0510.3812550

0905.365340

15

Nguyễn Đức Quảng

Lái xe

0510.3812550

0914.049511

16

17

Đoàn Văn Lập

NV bảo vệ

0510.3810334

18

Bùi Hào Kiệt

NV bảo vệ

0510.3810334

0169.7083983

THANH TRA SỞ

19

Nguyễn Quang Anh

Chánh Thanh tra

0510.3852976

0914.020297

20

Trần Xuân Thanh

P. Chánh Thanh tra

0510.3852665

0905.210134

21

Bùi Cao Vân

P. Chánh Thanh tra

0510.3852665

0905374199

22

Ca Quý

Thanh tra viên

0510.3852665

0988.223930

22

Cù Thị Vũ Quyên

TỔ CHỨC CÁN BỘ

23

Nguyễn Gia Đạo

P.Trưởng phòng

0510.3852674

0905.972132

24

25

Mai Thị Trinh

Chuyên viên

0510.3852674

0913621111

26

Đỗ Thị Bích Lên

Chuyên viên

0510.3852674

0907.205567

27

Nguyễn Thị Linh Giang

Chuyên viên

0510.3852674

0905.883676

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

28

Võ Anh Tuấn

Trưởng phòng

0510.3852669

0905.195847

29

Trần Thị Bích

Phó trưởng phòng

0510.3852669

0905.139859

30

Huỳnh Quang Thành

Chuyên viên

0510.3852669

0905.365357

31

Võ Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên

0510.3852669

0935.513479

32

Trần Thị Minh Tâm

Chuyên viên

0510.3852669

0979.217865

33

Trương Tấn Bửu

Chuyên viên

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - CHUYÊN NGHIỆP

35

Lê Đình Dưỡng

Trưởng phòng

0510.3852667

0913.420472

36

Nguyễn Luận

Phó Trưởng phòng

0510.3852667

0905.324468

37

Nguyễn Văn Hoàng

Chuyên viên

0510.3852667

0905.889180

38

Hồ Ngọc Tiên

Chuyên viên

0510.3852667

0903.541009

39

Phan Ng. Hồng Ngân

Chuyên viên

0510.3852667

0905.997383

MẦM NON

40

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Trưởng phòng

0510.3859734

0905.116829

41

Trương Thị Thu Nguyệt

Phó Trưởng phòng

0510.3859734

0905.999444

42

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

0510.3859734

0905.477050

TIỂU HỌC

43

Nguyễn Tấn Từ

Trưởng phòng

0510.3852672

0989.690136

44

Phan Ngọc Ánh

Phó Trưởng phòng

0510.3852672

0914.242040

45

Hồ Ngọc Thảo

Phó Trưởng phòng

0905767493

46

Trương Thị Ngọc Quyên

Chuyên viên

0510.3852672

0935.335933

47

Trần Quốc Bảo

Chuyên viên

0510.3852672

0905.505268

GIÁO DỤC TRUNG HỌC

48

Phạm Đình Ly

Trưởng phòng

0510.3852668

0914076667

49

50

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Trưởng phòng

0983210195

51

Lưu Thanh Hải

Chuyên viên

0510.3852668

0903.510625

52

Châu Văn Thủy

Chuyên viên

0510.3811335

0983.335808

53

54

55

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN – PHÁP CHẾ

56

Phan Văn Hùng

Phó Trưởng phòng

0510.3831379

0905.189214

57

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

0510.3831379

0948.681149

KHẢO THÍ & KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

58

Huỳnh Ngọc Phúc

Trưởng phòng

0510.3813084

0914.041761

59

Lê Minh Thơ

Phó Trưởng phòng

0510.3813084

0982503363

60

Hồ Ngọc Thạch

Chuyên viên

0510.3813084

0905.189670

61

Phan Ngọc Quang

Chuyên viên

0510.3813084

0972.190585

62

Trần Thị Diệu Hạnh

Chuyên viên

0510.3852663

0905.408928

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

63

Lê Phan Minh Tuấn

Phó Ban BQLDA

0510.3859655

0913.433297

64

Nguyễn Tấn Sơn

Chuyên viên

0510.3859655

0914.013288

65

Nguyễn Hãnh

Chuyên viên

0510.3859655

0905.662633

66

Nguyễn Hoàng Thanh

Chuyên viên

0510.3859655

0913.457723

ttgdtx  tthpt pgddt tdtnt
quangnam.edu.vn