Soạn tin Tra cứu kết quả

Soạn tin Nhập đơn

 Sở Giáo Dục Đào Tạo

THÔNG BÁO
ĐIỀU CHỈNH VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ QUA MẠNG

Đây là phần mềm giúp công dân nộp đơn và tra cứu kết quả xử lý đơn trực tiếp qua mạng của  Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Quảng Nam.
 

"Nhằm từng bước thực hiện chính quyền điện tử, xây dựng cổng thông tin giúp cải cách thủ tục hành chính" - Tại đây công dân có thể nộp đơn và tra cứu tình trạng giải quyết đơn xin cấp bản sao văn bằng chứng chỉ một cách nhanh chóng và thuận tiện mà không phải đi lại nhiều lần.
 

Hãy xem hướng dẫn ở VIDEO bên dưới

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Quảng Nam!