Danh bạ điện thoại các phòng GD&ĐT

Phòng GD&ĐT huyện BẮC TRÀ MY
Địa chỉ: Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3882795
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Tùng

0510.3604222

0982365424

P. Trưởng phòng

Đậu Thị Luyện

0510.3882267

01667427822

PT TH - T Kê - TĐ

Trần Bảo Tú

05103.882795

0945293666

PT Mầm non

Nguyễn Thị Xuân Hoa

0987371330

CT CĐ - PCGD Tiểu học

Nguyễn Thị Hậu

01628599432

PT THCS

Dương Hùng

01686018262

PT KH-Tài vụ

Bùi Thế Dũng

0905296691

PT GDDT Nguyễn Thanh Huấn

          0972729692

PT PC GDTHCS Phạm Duy Cảnh

          0905914975

PT GDTH Dương Thị Kiều Trinh

          0976536744

Phòng GD&ĐT huyện DUY XUYÊN
Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3877277

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Lê Trung Cường

0510.3877277

0983116315

Phó trưởng phòng

Lê Trung Thiêng

0510.3775111

0905022052

Phó trưởng phòng

Phùng Hoàng

0510.3877277

0986800602

CT Công đoàn

Huỳnh Công Trà

0510.3775111

0905403017

PT Tổng hợp - Thi đua

Tăng Xuân Trung

0510.3877277

0985272512

PT Mầm non

Nguyễn Thị Tường Vi

0510.3877910

0905408573

PT Tiểu học

Văn Phú Tân

0510.3877910

0905471095

PT THCS

Trần Văn Hoàng

0510.3877910

0986690208

PT TCCB

Nguyễn Hữu Sáu

0510.2214423

0983738596

PT Kế toán

Phạm Tấn Lang

0510.3877277

0987104027

PT Thanh tra

Ngô Long

0510.2214423

0972279596

Phòng GD&ĐT huyện ĐẠI LỘC
Địa chỉ: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.991196
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Huỳnh Ngọc Ánh

05103.3509242

0982116151

Phó trưởng phòng

Phan Thường Sĩ

05103.509714

0983765218

Phó trưởng phòng

Lương Đức Hiền

0916.445410

Phó trưởng phòng

Võ Thị Lệ Huyền

0510.3509489

0905.432112

Chủ tịch công đoàn Đỗ Gia Hào          05103.765779

0982765425

PT Tổng hợp

Huỳnh Điểu

05103.991196

0982676146

PTMầm non

Nguyễn Thị Thương

05103.993647

0905022355

PT Tiểu học

Phan Văn An

05103.865850

0976524687

PT THCS

Trần Quốc Khanh

Nguyễn Duy Cường

05103.765025

0983284717

0976010301

PT TCCB

Đoàn Ngọc Quế

05103.991073

0979772259

PT Thanh tra - KĐCL Nguyễn Văn Ba         05103.865361

          0935217977

PT TTHTCĐ

           0905091002

PT Kế toán

Lương Thị Hà

05103.865849

    01219477797

Phòng GD&ĐT huyện ĐIỆN BÀN
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3867383
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Nguyễn Tấn Ngọc

0510.8500123

0914 022 825

Phó trưởng phòng

Trần Công Hoàng

0510.3867486

0913337256

Phó trưởng phòng

Nguyễn Đàn

0510.2213595

0913 442 893

Phó trưởng phòng

Trương Công Nên

0510.3867945

0905 208 657

CT Công đoàn

Nguyễn Mãi

0510.3867331

0914 177 059

PT Thi đua

Phan Thanh Thiện

0510.3867383

0932 569 319

PT Mầm non

Đinh Thị Ngọc Anh

0510.3867486

0976 921 819

PT Tiểu học

Nguyễn Phước Tài

0510.3867945

0986 955 719

PT THCS

Mai Khuê

0510.3867945

098 8331403

PT HC VP

Lưu Thị Quỳnh Thương

0510.3867383

0905 595 139

PT Kế toán

Nguyễn Nho Nhiều

0510.3867991

0905 186 185

PT Kế hoạch Võ Luận          0510.3867991

         01668669926

PT Sách - Thiết bị Đỗ Văn Đợi           0510.3867945

         0905 761 059

Phòng GD&ĐT huyện ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0510.3898405
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh Họ và tên ĐT Cơ quan Di động
Trưởng phòng Trần Văn Hùng 0510.3898306 0905414516
Phó trưởng phòng Hồ Ngọc Tiến 0510.3898409 0935204988
CT Công đoàn Nguyễn Tấn Bảy    0510.3898408 01686889046
PT Tổng hợp Đinh Trọng Phước 0510.3898405 01234243124
PT Mầm non Nguyễn Thị Mỹ Dung 0510.3898216 01692036630
PT Tiểu học Hồ Ngọc Bích 0510.3898407 0938736842
PT THCS Nguyễn Minh Dũng 0510.3898407 0945502144
PT TCCB Đặng Quang Vũ 0510.3898408 01222543048
PT Kế toán Võ Thị Lệ Hằng 0510.3898405 01668444699
PT Thanh tra – HĐNG Trần Thừa 0510.3898407 0936298010
PT Kế hoạch - TK Đinh Trọng Hiếu 0510.3898408 0905295731
PT CSVC – TB Nguyễn Ngọc Lân 0510.3898408 0986209347
PT Thi đua Nguyễn Văn Ba 0510.3898216 0917986064
PT Văn thư Trần Thị Thu Hà 0510.3898405 01688236486

Phòng GD&ĐT huyện HIỆP ĐỨC
Địa chỉ: Khối phố An Đông, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.2243454
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Huỳnh Văn Hùng

0510.2234276

01696393778

Phó trưởng phòng

Huỳnh Thị Kim Thảo

0510.3883034

0972248642

Phó trưởng phòng

Ngô Ngọc Quốc

0510.3883276

01696591702

Phó trưởng phòng

CT Công đoàn

Nguyễn Tấn Lợi

         0978726069

Tổng hợp - Thi đua

Nguyễn Thanh Hải

0510.2243454

01222425002

PT TCCB

Trần Văn Luận

        0510.2243454

         01272899536

PT Kế hoạch - TK

Nguyễn Phước Hội

        0510.2243454

          0976100530

PT Mầm non

Nguyễn Thị Hoa Phượng

0510.2243470

0982550717

PT Tiểu học

Lê Song Uyên

0510.2243470

0917986126

PT THCS

Lương Mạnh Kha

0510.2243470

0935351424

PT THCS Nguyễn Thị Lê Huyền         0510.2243470

          0934769416

PT Kế toán

Dương Tấn Bốn

0510.3883221

0978394034

PT Đoàn Đội - HĐNG Trần Kim Đông         0510.2243470

          0903555602

PT Văn thư Nguyễn Thị Thanh Nga       0510.2243454

          0979669478

Phòng GD&ĐT thành phố HỘI AN
Địa chỉ: 56 Nguyễn Công Trứ, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3861215
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Dung

0510.3910761

0905293080

Phó trưởng phòng

Võ Đình Nam

0510.3862867

0914088141

Phó trưởng phòng

Nguyễn Văn Dương

0510.3920215

0982692507

Phó Trưởng phòng Nguyễn Hậu         0510.3920215

          0983585156

PT Tổng hợp

Nguyễn Văn Thành

0510.3861215

01682798985

PTMầm non

Nguyễn Túy Phượng

0510.3911509

0957873579

PT Tiểu học

Văn Quý Tuấn

0510.3911509

0905027760

PT THCS

Trần Văn Lê

0510.3862208

0989976520

PT TCCB

Phạm Văn Sỹ

Nguyễn Ta

0510.3910760

0905233645

0905267358

PT Kế toán

Nguyễn Thị Hạnh

0510.3861991

0905311099

PT Thanh tra Phan Hùng         0510.3920929

          0983916870

PT Đoàn Đội - HĐNG Nguyễn Đức Thành         0510.3920929

          0905142110

PT CNTT Văn Thy Hoàng         0510.3861215

          0914309467

PT KH - CSVC Nguyễn Ngọc Sỹ         0510.3861215

           0935641175

Phòng GD&ĐT huyện NAM GIANG
Địa chỉ: Thôn CàRung, xã CàDy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3792232
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Bình

0510.3792671

0974353058

Trưởng phòng

Zơ Râm Đing

0510.3792670

0977034610

P.Trưởng phòng

Đinh Hữu Phước

0510.3792672

01679661306

PT Tổng hợp

Nguyễn Tấn Lộc

0510 3792557

01635292899

PT Mầm non

Bùi Thị Hoa

0976261156

PT Tiểu học

Võ Thị Mai Sương

01675344423

PT THCS

Phan Thanh Phong

01647168616

PT TCCB

A Lăng Hải

0510.3792592

0986972269

PT Kế toán

Võ Thị Thanh Bình

0510.3792199

01685826869

PT GDDT Lê Thị Đào

          0984072216

PT TĐ-KT Ngô Đức Lâm

           0979785951

PT HĐNG Mai Tấn Lâm

           0975105325

Phòng GD&ĐT huyện NAM TRÀ MY
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Mai , huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6271119
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Nguyễn Đình An

0914244340

Phó trưởng phòng

Võ Đăng Thuận

0977590023

Cán bộ Tổng hợp

Huỳnh Văn Tịnh

0972110977

Phụ trách Mầm non

Hà Thị Bích Tường

0510.3880718

0914243980

Phụ trách Tiểu học

Trương Công Một

0510.3880718

0987243534

Phụ trách THCS

Nguyễn Văn Nhị

 

0977498828

Phụ trách TCCB

Trương Văn Phước

 

01652029797

Phụ trách KH - TK

Nguyễn Văn Chương

0510.3880718

0909110457

Phụ trách Kế toán

Trương Như Hiếu

0510.3880718

0168426861

Phòng GD&ĐT huyện NÔNG SƠN
Địa chỉ: Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3505606

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Trần Hữu Tuấn

0510.3.505020

0984.762995

Phó trưởng phòng

Hà Văn Đa

0510.3.505606

      0169.8510447

Phó trưởng phòng

Uông Văn Hải

0510.3.505606

      0984.935369

PT Tổng hợp

Võ Thanh Toàn

0987.537252            

PT Mầm non

Đặng Thị Yến

0510.3.505606

0165.8579010

PT Tiểu học

Nguyễn Văn Phước

0510.3.505606

0935.477246

PT Thi đua

Trương Ngọc Ánh

0164.5401213

PT THCS

Nguyễn Phú Trung

0905.656801

PT Kế toán

Lê Ngọc Đức

0510.3.505606

0989887180

PT HĐNG

Nguyễn Phước Minh

0510.3.505606

0984.899366

Phòng GD&ĐT huyện NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3871259

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Lưu Bá Ân

0510.3871598

0983077247

Phó trưởng phòng

Bùi Quốc Biểu

0510.3871879

01238990379

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Hậu

0510.3871879

 0934990500

Phó trưởng phòng

Đinh Tấn Hoàng

0932559899

PT Tổng hợp

Lê Thương

0510.3871259

0979337123

PT Mầm non

Trần Thị Bích Hợp

0510.3870240

01238990395

PT Tiểu học

Lê Thị Phương Thảo

0510.3870240

0984021022

PT Công đoàn

Châu Ngọc Tuấn

0510.3870240

0979337188

PT Kế toán

Nguyễn Như Hải

0510.3570680

05103904678

Phòng GD&ĐT huyện PHÚ NINH
Địa chỉ: Khối phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Ninh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3847389

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Hồ Đắc Thiện

0510.3957567

0905212820

Phó trưởng phòng

Hồ Ngọc Thảo

0510.3890440

0905757493

Phó trưởng phòng

Phan Ngọc Em

0510.4847044

0905019754

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Nhàng

0510.3890440

0935642419

PT Tổng hợp

Nguyễn Toàn

0510.3847389

0906504556

PT Mầm non

Đặng Thị Thanh Yến

0510.3890442

01683099744

PT Tiểu học

Nguyễn Thị Nam

        0510.3890441

          0907336135

PT THCS

Nguyễn Hồng Nga

0510.3890441

01693366861

PT HĐNG

Trần Quang Tịnh

0510.3890442

0982856729

PT Kế toán

Phan Ngọc Tùng

0510.958333

0988859770

Nguyễn Thị Trà My

          0985090199

Cao Thị Thủy         0510.3847044

           0935023795

Ninh Văn Sỹ         0510.3958333

           0905571178

Nguyễn Văn Thịnh         0510.3847389

           01287677134

Phòng GD&ĐT huyện PHƯỚC SƠN
Địa chỉ: Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3881300
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Lê Văn Hà

0510.3881218

0905934139

Phó trưởng phòng

Võ Thị Lệ

0976908294

Phó trưởng phòng

PT HĐNG

Nguyễn Văn Thiết

         0978640483

PT Mầm non

Trần Thị Hương

0510.3881998

0983950295

PT Tiểu học

Trần Thị Thanh

0510.3881998

0975277412

PT THCS

Nguyễn Tấn Đình

0510.3881998

01683704742

PT TCCB

Huỳnh Linh Sơn

0510.3881096

0987443222

PT Kế toán

Nguyễn Đức Học

0510.3881096

0903555131

Phòng GD&ĐT huyện QUẾ SƠN
Địa chỉ: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3885178
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng Lê Lực 05103.885178

0982585407

Phó trưởng phòng

Ô. Nguyễn Hoàng Nga

0510.3885178

0982885403

Phó trưởng phòng

Phan Duy Phương

0510.3885178

0984797500

PT TĐ-KH

Trần Đình Thiên

0510.3885178

0985390669

PT Mầm non

Hoàng Thị Thu Thảo

0510.3885178

0935150537

PT Tiểu học

Nguyễn Tiên Khôi

0510.3885898

01685360093

PT THCS

Nguyễn Mậu Hùng Kiệt

0510.3885898

0905078457

PT Kế toán

Phạm Thị Trung

0510.3885178

0903.559.966

PT TCCB

Phan Văn Quý

0510.3885178

0973709557

Đinh Vũ Kiều Trang

0510.3885178

0984524252

Phòng GD&ĐT thành phố TAM KỲ
Địa chỉ: Số 06 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3851418

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Trần Ngọc Sơn

0983049517

Phó Trưởng phòng

Buì Tấn Nhã

0510.3851128

0985682717

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Tâm Hiền

0510.2210427

0935637280

CTCĐ ngành

Buì Tấn Nhã

0510.3851128

0985682717

PT Tổng hợp

Trần Hồng

0510.2210278

0905571037

Hồ Ngọc Phúc

0510.3811939

0975261132

Nguyễn Thanh Minh

0510.3811939

01682796660

Tổ trưởng CM

Mai Xuân Khối

0510.2210427

0935401363

PT Kế toán

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

0510.3852515

0905504934

PT TCCB

Trần Văn Hà

0510.2210458

0975211918

PT Mầm non

Nguyễn Thị Thu Giang

0510.2210359

0906275712

Nguyễn Thị Huệ         0510.3851418

          0975728505

PT THCS Trần Thị Chiêm         0510.2210427

          0985272499

Trần Thị Nghị         0510.2210427

           0903525398

PT Tiểu học Nguyễn Thị Thanh Thúy         0510.2210359

           0903541845

Phòng GD&ĐT huyện TÂY GIANG
Địa chỉ: Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3796022

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Huỳnh Kim Tín

0510.3796021

0905333216

Phó trưởng phòng

Lê Văn Kim

0510.3796405

0988953549

PT Tổng hợp-Thi đua

Nguyễn Văn Khâm

0510.3796022

0905312012

Tổ trưởng Tổ PT-GDDT

Phan Thanh Binh

0510.3796521

0979252721

PT Mầm non

Trần Thị Bốn

0510.3796521

0978773239

PT Tiểu học

Nguyễn Thị Nở

0510.3796521

01234253993

PT Tiểu học-STB

Trần Ngọc Tấn

0510.3796521

0983225763

PT THCS-NGLL

Alăng Arấy

0510.3796521

0983772818

PT THCS

Nguyễn Văn Trực

0510.3796521

01662612531

PT TCCB

Nguyễn Hà

0510.3796522

0914435372

Kế hoạch - Thống kê

Nguyễn Hữu Châu

0510.3796403

0914464307

PT Kế toán

Nguyễn Thị Hồng Vân

0510.3796403

01682256808

Phòng GD&ĐT huyện THĂNG BÌNH
Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3874211

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng Phan Văn Tuyển 510.3874702 01642781522
Phó trưởng phòng Đoàn Văn Tuyển 510.3675429 0905028617
Phó trưởng phòng Trần Ngọc Hành 510.2218056 0909493926
CT CĐ ngành Nguyễn Đăng Thám 510.3874076 0986695347
PT Kế hoạch Trần Hữu Bốn 0944593679
PT TCCB Ngô Tấn Giáo 5102218395 0982000261
PT Thanh tra-Thi đua Huỳnh Kim Đông 5102218395 01263606009
PT Mầm non Trần Thị Mỹ Nương 0905265279
PT Tiểu học Phan Văn Toại 510.3674474 0905237276
PT Tiểu học Trương Minh Tú 510.3674474 0935630448
PT THCS Nguyễn Đình Hà 510.3674474 0905208694
PT HĐNGLL Nguyễn Thanh Tùng 0905549346
PT KĐCL Trương Hữu Xuân 0979046499
PT CNTT Vũ Hồng Nguyên 0905439227
PT Sách - TB Nguyễn Thị Vinh 0905695176
PT Kế toán Dương Quang Ái 510.2218371 0905680386
PT Văn thư Nguyễn Thị Bá 510.3874211 01663087347
Bảo vệ-Phục vụ Trần Thị Mười 0979712816

Phòng GD&ĐT huyện TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510.3884295
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Trưởng phòng

Phùng Văn Huy

0510.3602777

0983222641

Phó trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Mẫn

0510.3894989

0905884667

Phó trưởng phòng

Phan Thị Dưỡng

0510.3884822

0914782444

Phó trưởng phòng Trần Thanh Hải         0510.3884331

          0983052320

PT Tổng hợp

Nguyễn Ngọc Hà

0510.3884295

0913401502

PT Mầm non

Nguyễn Thị Lan

0510.3884079

0985232782

PT Tiểu học

Đồng Đắc Chiểu

        0510.3884079

         01695331772

PT THCS

Trần Thị Tuyền

0510.3884079

0983123940

PT TCCB

Nguyễn Thị Hoàng Diễm

0510.3884078

10683628330

PT KH-TV

Lê Minh Châu

0510.3884077

0905777503

quangnam.edu.vn