CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA QUA CÁC NĂM

NĂM 2016 

NĂM 2017  https://drive.google.com/file/d/1SJB4W8eKPH-645NB8DZNWJ9dfrybM47g/view?usp=sharing

NĂM 2018 https://drive.google.com/file/d/1EEmBujoEsHzbpCLkF-smeNUOdwCB38TJ/view?usp=sharing

NĂM 2019 https://drive.google.com/file/d/0B_hLGcWHwb8Ha1dpSFBKR054cV9BMm1sVUlDYWdnd2ZEekdJ/view?usp=sharing

Tin mới

Các tin khác