header

Quyết định của UBND tỉnh về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Xem quyết định về Dich vụ công trực tuyên mức độ 3,4

1. Thông báo của Sở GDĐTTB_SGDĐT_499.pdf;

2. Hướng dẫn Tờ 1: Hướng dẫn nộp HS.png;

3. Hướng dẫn Tờ 2: HD nộp HS trực tuyến 2.png

4. Hướng dẫn: https://drive.google.com/open?id=1_s2RLIhkvRExzhZPvPknkyz8AybMq0Cg

5. Chi tiết xin vui lòng liên hệ bà Thái Thị Kim Dung - ĐT số 0938935671 để được hướng dẫn thêm.

6. Thư của Bộ trưởng CN Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng Thư GT của CN Mai Tiến Dũng.pdf.

7. Chỉ thị của UBND tỉnh Chỉ thi DVC truc tuyen.pdf

quangnam.edu.vn
..