header

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 1.Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục.docx;

quangnam.edu.vn
..