Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT

I. QĐ ban hành TTHC của Sở GDĐT_copy.pdf;

II. Danh mục Thủ tục Hành chính.pdf

  I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   1.Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục.pdf

  2.Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục.pdf;

  3.Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại.pdf

  4.Sáp nhập chia tách trường trung học phổ thông.pdf

  5.Giải thể trường trung học phổ thông theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trường trung học phổ thông.pdf

  6.Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục.pdf

 7.Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục.pdf

 8.Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại.pdf

 9.Sáp nhập chia tách trường trung học phổ thông chuyên_copy.pdf

10.Giải thể trường trung học phổ thông chuyên.pdf

 11.Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú.pdf

 12.Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục.pdf

 13.Sáp nhập chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú.pdf

 14.Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú.pdf

 15.Thành lập cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học.pdf

 16.Cho phép trung tâm ngoại ngữ tin học hoạt động giáo dục.pdf

 17.Cho phép trung tâm ngoại ngữ tin học hoạt động giáo dục trở lại.pdf

 18.Sáp nhập chia tách trung tâm ngoại ngữ tin học.pdf

 19.Giải thể trung tâm ngoại ngữ tin học.pdf

 20.Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển GD hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập TT hỗ trợ và phát triển GD hòa nhập tư thục.pdf

 21.Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục.pdf;

 22.Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại.pdf;

 23.Tổ chức lại cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.pdf;

 24.Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.pdf

 25.Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục.pdf

 26.Sáp nhập chia tách trường trung cấp sư phạm.pdf;

 27.Giải thể trường trung cấp sư phạm.pdf

 28.Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.pdf;

 29.Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.pdf;

 30.Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.pdf;

 31.Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục.pdf;

 32.Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm.pdf;

 33.Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trung học phổ thông.pdf;

 34.Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục.pdf;

 35.Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.pdf

 36.Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.pdf;

 37.Điều chỉnh bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.pdf;

 38.Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại.pdf

 39.Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.pdf

 40.Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.pdf;

 41.Cấp giấy phép gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông.pdf;

 42.Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.pdf;

 43.Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục.pdf;

 44.Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục.pdf;

 45.Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.pdf;

 46.Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.pdf

 47.Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.pdf;

 48.Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ.pdf;

 49.Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông.pdf;

 50.Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học.pdf;

 51.Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục.pdf;

 52.Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số.pdf;

 53.Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh.pdf;

 54.Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người.pdf;

 55.Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên.pdf;

 56.Phê duyệt liên kết giáo dục.pdf;

 57.Gia hạn điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục.pdf;

 58.Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết.pdf;

 59.Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với Cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn Cơ sở GDMN Cơ sở GDPTcó vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.pdf;

 60.Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.pdf

 61.Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.pdf;

 62.Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.pdf;

 63.Cho phép hoạt động giáo dục đối với Cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn Cơ sở GDMN Cơ sở GDPT có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.pdf;

 64.Bổ sung điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với Cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn Cơ sở MN cơ sở GDPT có vốn đầu.pdf;

 65.Giải thể cơ sở giáo dục mầm non cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.pdf.

 II. LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

 1.Cấp bản sao văn bằng.pdf;

 2.Chỉnh sửa nội dung văn bằng.pdf;

 3.Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp.pdf.

 III. LĨNH VỰC QUY CHẾ TUYỂN SINH

 1.Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.pdf;

 2.Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú.pdf;

 3.Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông.pdf;

 4.Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia.pdf;

 5.Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia.pdf;

 6.Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học.pdf

  

  

Các tin khác