header

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chi

Liên hệ

Thông tin khác

Thông tin khác:

Họ và tên người phát ngôn: Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT; Điện thoại: 0976010509; Email:hathanhquocqn@gmail.com

quangnam.edu.vn
..