Khu di tích Phước Trà

Sau thắng lợi của Hiệp định Paris năm 1973, đế quốc Mỹ buộc phải chấp nhận rút toàn bộ quân đội về nước vô điều kiện. Thế nhưng chúng vẫn không từ bỏ ý đồ xâm lược bởi Việt Nam là một trong những địa bàn quan trọng, là mắc xích chiến lược ở châu Á- Thái Bình Dương trong chiến lược toàn cầu của Mỹ

quangnam.edu.vn
..