header

Tìm kiếm văn bản pháp quy

Hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017

1331_BGDĐT-GDĐH_copy_copy.pdf

Những điểm mới trong dự thảo phương án thi và xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học năm 2017

Ngày 08/9/2016, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, trong đó có những điểm mới sau:

    1. Về tổ chức cụm thi:

    Mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tổ chức một cụm thi do Sở GDĐT chủ trì dành cho

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT

338_TB_BGDDT.PDF

Mời tham gia bình chọn

http://goo.gl/vEU2LC

quangnam.edu.vn
..