header

Tìm kiếm văn bản pháp quy

QĐ ban hành Khung thời gian năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT

2797_QD_BGDDT.pdf

Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải về

Các bài khác...

  1. Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
  2. Quyết định về Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam.
  3. QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020
  4. Quyết định về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với GVMN có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
  5. Quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam - Năm học 2011-2012
  6. NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
  7. CHỈ THỊ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020 CỦA BỘ GDĐT
  8. THÔNG TƯ VỀ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
  9. Chỉ thi 1737/CT-BGDĐT về vấn đề đạo đức nhà giáo
  10. Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác thi THPT Quốc gia và tuyển sinh năm 2018
quangnam.edu.vn
..