Tìm kiếm văn bản pháp quy

Quy chế Tuyển sinh ĐH, CĐ

2-2-Quy_che_TUYEN_SINH_DH-CĐ_26-2_-_BAN_CHINH.doc

Quy chế thi THPT Quốc gia

1-2-Quy_che_thi_THPT_QG_26-2_BAN_CHINH.doc

Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Tải về

V/v sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường

Tải về

Các bài khác...

  1. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ
  2. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông
  3. Bảo lưu chế độ phụ cấp đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục
  4. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  5. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012
  6. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDTX
  7. Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT
  8. Hướng dẫn đánh giá ngoài và đánh giá lại cơ sở giáo dục phổ thông
  9. Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông
  10. THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
quangnam.edu.vn