header

Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc

    Ngày 28/5/2019 tại hội trường Sở GDĐT, Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

loancd1

     Các đại biểu đã được đồng chí Trần Văn Tỉnh Trưởng Ban Tổ chức và chuyên viên Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam giới thiệu, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn.

   Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng và phổ biến tới các cấp công đoàn để triển khai áp dụng, nhằm tăng cường công tác quản lý đoàn viên từ khâu thiết lập danh sách từ công đoàn cơ sở và được công đoàn cấp trên theo dõi, cập nhật trên cùng hệ thống.

Qua tập huấn các cán bộ công đoàn đã nắm bắt và sử dụng được các tính năng của phần mềm quản lý đoàn viên, giúp các cấp công đoàn nắm chính xác, kịp thời số lượng, đoàn viên chuyển đi, đến... làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn, nhăm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên, đảm bảo tính đồng bộ trong việc quản lý đoàn viên của các cấp công đoàn.

Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP- cơ hội, thách thức đối với người lao động và Công đoàn Việt Nam, tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, từ đó giúp cán bộ công đoàn có những giải pháp, đổi mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu hiện nay./

Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch CĐGD tỉnh Quảng Nam

quangnam.edu.vn
..