header

Công đoàn ngành Giáo dục hỗ trợ khẩu trang cho cán bộ, nhà giáo làm công tác thi tốt nghiệp THPT và thăm hỏi, hỗ trợ 100 nhà giáo, người lao động cách ly tập trung.

      Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Quảng Nam được tổ chức thành 2 đợt thi: đợt 1 vào 3 ngày 08, 09, 10/8/2020 và đợt 2 vào 3 ngày 02, 03, 04/9/2020. CĐGD tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ 2.700 khẩu trang cho các cán bộ, nhà giáo, người lao động làm công tác thi tại 54 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong. Đợt 1 là 6.000 khẩu trang và đợt 2 là 7.500 khẩu trang.

       quocphatbieu

 Ảnh: Minh họa

      Đồng thời, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ 100 nhà giáo, người lao động bị cách ly tập trung, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Từ những phần quà ý nghĩa này, đã kịp thời động viên, chia sẻ với người lao động khắc phục khó khăn, ổn định sức khỏe vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Thanh Loan - CV CĐGD tỉnh QN

quangnam.edu.vn
..