Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016

    Ngày 21/10/2016, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016.

taphuancongdoan1

Tham gia lớp tập huấn có trên 160 cán bộ công đoàn gồm: các đồng chí Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục tỉnh, cán bộ công đoàn là Ban chấp hành, trưởng Ban thanh tra nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra của 57 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị các báo cáo viên đã hướng dẫn các nội dung: tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra công đoàn, hướng dẫn quy trình tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, công tác phát triển đoàn viên, triển khai các văn bản mới, các Luật có liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và người lao động, hướng dẫn thực hiện về công tác quản lý tài chính công đoàn.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến phát biểu, những khó khăn về bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động ở các đơn vị, về tổ chức hoạt động tại cơ sở được hướng dẫn, giải đáp.

Qua đợt tập huấn đã bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở, giúp cán bộ công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở ngày một vững mạnh và phát triển.

Nguyễn Thị Kim Loan, CĐGD tỉnh Quảng Nam

quangnam.edu.vn
..