header

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI - năm 2019

    Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Tỉnh đoàn, Sở GDĐT, Sở Thông tin và Truyên thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Viễn thông Quảng Nam đã phối hợp tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI – năm 2019.

Tihoc1

     Tham gia Hội thi lần này có 18/18 đơn vị huyện, thị xã, thành phố với 102 học sinh dự thi (34 học sinh Tiểu học, 33 học sinh THCS và 35 học sinh THPT). Nội dung thi bao gồm kiến thức và kỹ năng về tin học, phần mềm sáng tạo, lập trình phần cứng.

Về phần thi cá nhân: Đối với học sinh Tiểu học, học sinh sẽ tham dự 2 phần thi. Phần thi trắc nghiệm(30 phút) về kiến thức công nghệ thông tin, suy luận lôgic và phần thi thực hành (90 phút); Đối với học sinh THCS, học sinh tham dự thi thực hành, giải một số bài toán thuộc chương trình Trung học cơ sở bằng cách sử dụng thư viện ngôn ngữ Pascal (Free Pascal), C/C++ (trên DevC++) do Hội đồng Giám khảo cung cấp, hoặc bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình kéo thả SCRATCH; Đối với học sinh THPT, học sinh sẽ tham dự thi thực hành, sử dụng phần mềm Pascal (Free Pascal), C/C++ (trên DevC++) để giải các bài toán theo chủ đề cho trước.

Về phần mềm sáng tạo, có 05 đơn vị tham gia với 5 sản phẩm, Ban Tổ chức đã chọn được 3 sản phẩm đáp ứng yêu cầu để xét duyệt gồm: Phần mềm gửi thông báo qua hệ thống mail Google của em Nguyễn Phúc Toàn – Lớp 5B - Trường TH Thái Phiên – Thăng Bình; phần mềm ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn sinh học ở các trường phổ thông của hai học sinh Phạm Gia Huy và Lê Khắc Trường An - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; sản phẩm Website mạng xã hội để chia sẻ và lưu trữ tài liệu văn phòng của em Lê Ngọc Khánh – Trường THPT Hiệp Đức, huyện Hiệp Đức.

Tổng kết Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Hội An, giải nhì cho đơn vị Quế Sơn, 02 giải ba cho đơn vị Phú Ninh và Phước Sơn và 03 giải khuyến khích cho đơn vị Duy Xuyên, Tam Kỳ và Bắc Trà My. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao giải Nhì cho phần mềm ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn sinh học ở các trường phổ thông của hai học sinh Phạm Gia Huy và Lê Khắc Trường An, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và giải khuyến khích cho sản phẩm Phần mềm gửi thông báo qua hệ thống mail Google của em Nguyễn Phúc Toàn – Lớp 5B - Trường TH Thái Phiên – Thăng Bình; đồng thời, trao tặng 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích cho phần thi cá nhân ở mỗi bảng thi ( tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông)./.

Tin và ảnh: Đinh Hữu Phước – PTP HSSV-PV

quangnam.edu.vn
..