header

Giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

    Sáng ngày 01/12, Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Quảng Nam phối hợp với Dự án SEEDS Asia ( Nhật Bản) tổ chức hội thảo tổng kết dự án " Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai trường học và cộng đồng ven biển tỉnh Quảng Nam". Tham dự hội thảo có khoảng 150 đại biểu đại diện các sở, ban ngành và đại diện 6 huyện, thành phố được hưởng lợi từ dự án.

giamnherrthientai

Ông Nguyễn Văn Lộc - TP CTHSSV-PC Sở GDĐT báo cáo tại Hội thảo

     Trong hai năm qua 2014 và 2015, dự án " Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai trường học và cộng đồng ven biển tỉnh Quảng Nam" đã được triển khai thực hiện tại 6 huyện, thành phố gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình và Núi Thành. Sở GD&ĐT phối hợp với Tổ chức SEEDS Asia tổ chức tập huấn cho 837 cán bộ, giáo viên ở các trường tiểu học và THCS của 6 huyện trong dự án. Tổ chức giảng dạy được 1316 tiết dạy về giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Xây dựng được chương trình giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai(GNRRTT), Sổ tay về giáo dục GNRRTT trong trường học tại Quảng Nam. Ngoài ra còn tổ chức được nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh về giáo dục GNRRTT.

Tại hội thảo các đại biểu đã chia sẻ những kết quả đạt được của nhóm Giáo dục và nhóm Cộng đồng trong việc giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học và hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại cộng đồng.

Trong năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT đã đưa giáo dục GNRRTT vào trong hướng dẫn nhiệm vụ năm học và đồng thời cũng tổ chức nhân rộng cho tất cra 219 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn 6 huyện thực hiện dự án. Ngày 24/11/2015 Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo nhân rộng mô hình GD GNRRTT cho 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh với sự tham gia của các Phòng GD&ĐT, đại diện BGH các trường, và đại diện BCH PCTT tỉnh. Trong hội thảo, các các bộ, giáo viên các trường mô hình đã chia sẻ cách thức tổ chức giảng dạy GNRRTT, tiến trình thực hiện bài dạy GD GNRRTT, chia sẻ tài liệu, bài giảng. Đây là những kinh nghiệm quan trọng trong việc thực hiện giáo dục GNRRTT cho 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong những năm học tới.

                            Tin va ảnh: Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Phòng Công tác HSSV-PC

quangnam.edu.vn
..