header

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đội, Đoàn trường học học kì II năm học 2015-2016

    Sáng ngày 27/01/2016, Sở GD&ĐT và Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đội, Đoàn trường học học kì II năm học 2015-2016. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực, lãnh đạo các phòng, ban của Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT; đại diện Hội Đồng đội, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn; chuyên viên phụ trách hoạt động GDNGLL các Phòng GD&ĐT, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường THPT, TTGDTX, giáo viên TPT Đội được triệu tập. Ông Nguyễn Công Thành- PGĐ Sở GD&ĐT và bà Phạm Thị Thanh- PBT Tỉnh đoàn, PCT Hội đồng đội tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

giaoban

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đoàn, Đội, phong trào thanh thiếu nhi trường học học kỳ I, triển khai nội dung trọng tâm học kỳ II năm học 2015-2016; tổng kết đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong đoàn viên, đội viên, thiếu niên, nhi đồng; triển khai kế hoạch Hội thi Nghi thức Đội, Phụ trách Sao giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016; Hội thi Cán bộ Đoàn trường học giỏi lần thứ I năm 2016; Cuộc thi "Hiến kế xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh" trên hệ thống Internet cho đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách.

Tại hội nghị nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các kế hoạch, lãnh đạo hai ngành tiếp thu, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Hội đồng đội và Đoàn trường học đạt được trong học kỳ I vừa qua. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tập trung cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030"; tổ chức các hoạt phải động bám sát chủ đề công tác trong học kỳ II, chú trọng các chương trình lớn và các ngày lễ lớn của Đoàn – Đội trong thời gian đến.

   Phan Văn Hùng- PTP CTHSSV-PC Sở GD&ĐT

quangnam.edu.vn
..