Ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học tại Quảng Nam

pcap

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tại Quảng Nam

Những năm gần đây, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã trở thành câu chuyện dài chưa có hồi kết.

Tuy các ban, ngành của tỉnh triển khai nhiều biện pháp nhưng vấn đề duy trì đủ số học sinh đến lớp

quangnam.edu.vn