header

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức Tập huấn "Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán năm học 2020-2021".

MNTaphuan1

     Thực hiện Kế hoạch hoạt động chuyên môn cấp học Mầm non năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam (GDĐT) tổ chức Tập huấn "Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) cốt cán năm học

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về “Triển khai Mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên”

N11

    Sáng ngày 23/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã tham dự Hội nghị trực tuyến về "Triển khai Mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức "Ngày hội đến trường" trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19

Ng1

      Do đặc thù của cấp học mầm non, và để phối hợp với cha mẹ trẻ trong việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19, Sở GDĐT đã có Công văn số 1407/SGDĐT-VP ngày 24/8/2020T về việc tổ chức khai giảng năm học 2020-2021, trong đó, có phần hướng dẫn tổ chức khai

Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của cấp học mầm non

MNHN1

       Nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được trong năm học qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới, sáng ngày 15/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Bồi dưỡng Chuyên đề về "Xây dựng giá trị cốt lõi ngôi trường hạnh phúc và Ý nghĩa hạnh phúc của nghề giáo"

phatbieu1

  Thực hiện Kế hoạch hoạt động chuyên môn của cấp học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lớp Bồi dưỡng Chuyên đề về "Xây dựng giá trị cốt lõi ngôi trường hạnh phúc và Ý nghĩa hạnh phúc của nghề giáo", thời gian từ ngày 23/12 đến hết ngày 28/12/2019. Báo cáo viên chính của lớp Bồi

quangnam.edu.vn
..