header

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề “Nâng cao chất lượng Giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”, giai đoạn 2013-2016

    Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chuyên đề "Nâng cao chất lượng Giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", giai đoạn 2013-2016, Sở GD&ĐT Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ sở GDMN trên địa bàn nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo.

Hoinghichuendevandong1

Trao Giấy khen của GĐ Sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chuyên đề

   Để đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề của toàn tỉnh trong 3 năm qua nhằm thấy rõ hơn hiệu quả của chuyên đề tại các cơ sở GDMN, đồng thời nhằm tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chuyên đề, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề "Nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", giai đoạn 2013-2016.

lien1

 Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng GDMN Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị

Sau 3 năm triển khai thực hiện, chất lượng GDPTVĐ cho trẻ được nâng cao thông qua các hoạt động giáo dục trong các cơ sở GDMN: Thời lượng vận động của trẻ tại trường tăng hơn; hệ thống bài tập vận động được chọn lựa phù hợp với trẻ giúp trẻ phát triển cả về vận động tinh và vận động thô. Cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp, xây dựng được môi trường vui chơi, vận động cho trẻ. So với trước khi thực hiện chuyên đề, tỷ lệ trường có sân chơi và sân chơi có đồ chơi ngoài trời tăng 8%; số lớp mẫu giáo có đủ thiết bị, đồ chơi GDPTVĐ và tài liệu theo quy định đạt 78,4%, tăng 28,6%. Đội ngũ GVMN được nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ trong thực hiện nội dung, phương pháp, kỹ năng và hình thức tổ chức hoạt động GDPTVĐ cho trẻ, đặc biệt chú ý đổi mới phương pháp, hạn chế sự gò bó, máy móc trong tổ chức các hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động học giờ thể dục nói riêng. Công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao được nhận thức trong cộng đồng và phụ huynh, tạo nên được sự ủng hộ, gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, cộng đồng và nhà trường trong việc GDPTVĐ cho trẻ, góp phần tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non.

Trong Hội nghị tổng kết chuyên đề, Giám đốc Sở GDĐT khen thưởng 08 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng Giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", giai đoạn 2013-2016.

vannghe1 copy

 Các cháu Trường MG Hương Sen, thành phố Tam Kỳ biểu diễn VN chào mừng tại Hội nghị

Tin và ảnh: Trương Thị Thu Nguyệt –Phó TP GDMN

quangnam.edu.vn
..