header

Sở GDĐT tổ chức Tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT”

     Thực hiện Công văn số 2684/BGDĐT-VP ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn "Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT" và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của cấp học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức tập huấn "Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT" cho c¸n bé qu¶n lý vµ giáo viên cốt cán của cấp học mầm non toàn tỉnh từ ngày 29 – 30/8/2017.

nguyet1

Thành phần tham dự lớp tập huấn có Ban Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cấp học mầm non và 150 c¸n bé qu¶n lý vµ giáo viên mầm non cốt cán của 18 huyện, thị xã, thành phố. Qua lớp tập huấn, c¸n bé qu¶n lý vµ giáo viên mầm non được quán triệt những nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT; được hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa như: hướng dẫn phát triển Chương trình GDMN, tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường mầm non, xây dựng kế hoạch giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ, tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ, thực hiện chế độ dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe cho trẻ trong trường mầm non.

Trong cả đợt tập huấn, các học viên đều có tinh thần, thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, tham gia thảo luận sôi nổi về nội dung được tiếp thu. Đợt tập huấn đã đạt được mục tiêu cơ bản là bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non những thông tin cần thiết, những nội dung cơ bản về Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung để sau đó về triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương.

Tin và ảnh: Trương Thị Thu Nguyệt –PTP GDMN

quangnam.edu.vn
..