Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức tập huấn chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020”

      Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-SGDĐT ngày 10/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam về việc triển khai chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020 và thực hiện Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017-2018 cấp học mầm non, Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức tập huấn chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2020" cho c¸n bé qu¶n lý vµ giáo viên cốt cán của cấp học mầm non toàn tỉnh từ ngày 26-27/10/2017.

nguyet

             Quang cảnh lớp tập huấn

Thành phần tham dự lớp tập huấn có Ban Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cấp học mầm non và 82 c¸n bé qu¶n lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) cốt cán của 18 huyện, thị xã, thành phố. Qua lớp tập huấn, CBQL và GVMN được nhận thức đúng về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT) trong Chương trình GDMN, nắm vững công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng cũng như sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục LTLTT.

Đặc biệt trong đợt tập huấn này, các học viên được đi thực tế, trải nghiệm về việc xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục LTLTT tại 3 trường mầm non thuộc thành phố Tam Kỳ. Sau khi đi thực tế, qua hình ảnh, video quay lại tại các trường mầm non, các nhóm đã cùng nhau thảo luận và đưa ra nhận định của mình về cách thức bố trí, sắp xếp môi trường giáo dục, cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ và sự thỏa mái của trẻ khi tham gia vào các hoạt động giáo dục theo hướng LTLTT. Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi và thật sự có hiệu quả.

Ngoài ra, cuối đợt tập huấn, các học viên đã tham gia kiểm tra bài tập trắc nghiệm về nội dung chuyên đề Xây dựng trường mầm non LTLTT. Kết quả có 94,6% đạt 19/19 câu đúng, 5,6% đạt 18/19 câu đúng.

Trong cả đợt tập huấn, các học viên đều có tinh thần, thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, tham gia thảo luận sôi nổi về nội dung được tiếp thu. Đợt tập huấn đã đạt được mục tiêu cơ bản là bồi dưỡng cho CBQL, GVMN những thông tin cần thiết, những nội dung cơ bản về chuyên đề Xây dựng trường mầm non LTLTT để sau đó về triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương.

Tin và ảnh: Trương Thị Thu Nguyệt – PTP GDMN

quangnam.edu.vn
..