Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị “Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số”

     Thực hiện Kế hoạch số 1418/KH-SGDĐT ngày 14/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị "Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non vùng dân tộc thiểu số" tại trường mẫu giáo Cà Dy, huyện Nam Giang trong ngày 31/10/2017.

nguyet1

Tham gia Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên – Trưởng phòng GDMN – chủ trì Hội nghị, cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDMN, lãnh đạo, chuyên viên các Phòng GDĐT, cán bộ quản lý các cơ sở GDMN và đặc biệt là sự có mặt của 20 giáo viên mầm non cốt cán dạy trẻ người dân tộc thiểu số đến từ 9 huyện miền núi.

Trong Hội nghị đã có các phòng GDĐT huyện Nam Giang, huyện Bắc Trà My và trường mẫu giáo Măng Non huyện Đông Giang phát biểu tham luận, chia sẻ những khó khăn, những kết quả đạt được và kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số. Đồng thời trong Hội nghị, cán bộ quản lý và giáo viên cũng được dự giờ 2 hoạt động giáo dục có nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ tại trường Mẫu giáo Cà Dy huyện Nam Giang.

Hội nghị đã đánh giá và thảo luận việc thực hiện công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số trong thời gian qua, đồng thời đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt và có hiệu quả, phù hợp với thực tế tại từng địa phương như: công tác huy động trẻ người dân tộc thiểu số đến trường, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy trẻ người dân tộc thiểu số, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số theo công văn số 1099/BGDĐT-GDMN ngày 21/3/2017 và công tác phối hợp với cha mẹ trẻ trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số.

Qua Hội nghị đã giúp cho các địa phương, đặc biệt là đối với các huyện miền núi có thêm nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số, cũng là cơ sở để triển khai thực hiện Kế hoạch số 1418/KH-SGDĐT ngày 14/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo .

Tin và ảnh: Trương Thị Thu Nguyệt –PTP GDMN

quangnam.edu.vn
..