header

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam và VVOB Việt Nam tổ chức cuộc họp đánh giá việc triển khai dự án trong thời gian qua

   Theo Biên bản ghi nhớ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam và tổ chức VVOB Việt Nam cùng với sự đề xuất của Tổ chức VVOB Việt Nam tại Công văn số 27/2018/VVOBVN ngày 07/5/2018 về việc Đề xuất họp Ban quản lý (BQL) Dự án Bami 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam phối hợp Tổ chức VVOB Việt Nam tổ chức cuộc họp vào lúc 13h30 ngày 22/5/2018 tại Phòng họp số 1 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

vvob1

    Về dự và chủ trì cuộc họp có Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam, Trưởng BQL Dự án Bami cùng các thành viên trong BQL dự án và lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp học mầm non của 2 đơn vị tham gia dự án là huyện Nam Giang và Đông Giang. Về phía Tổ chức VVOB có Bà Lê Thị Diệu Phúc - Quyền Trưởng Văn phòng Dự án cùng các điều phối viên, cố vấn giám sát và đánh giá tham dự. Trong cuộc họp còn có sự tham dự của Bà Huỳnh Thị Thanh An - đại diện Sở Ngoại vụ Quảng Nam.

Cuộc họp gồm các nội dung: Cập nhật kết quả, tiến độ triển khai dự án Bami tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian từ tháng 01/2017 đến tháng 5/2018; tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018 và những kết quả cần đạt được năm 2018 dự án BAMI; đặc biệt hai bên cùng thống nhất việc triển khai nội dung cũng như một số thủ tục cần thiết để triển khai dự án mới GENTLE.

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động dự án từ tháng 01/2017 đến tháng 5/2018 do Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Phó ban quản lý dự án trình bày và qua các ý kiến từ lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Đông Giang, Nam Giang cùng một số thông tin từ các thành viên Tổ chức VVOB, Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam, Trưởng BQL Dự án Bami đã đánh giá cao về các hoạt động của dự án trong thời gian qua và nhận định đây là một trong những dự án mà trẻ em và giáo viên cùng được hưởng lợi, dự án mang tính nhân văn cao, góp phần hỗ trợ, thay đổi chất lượng giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam nói chung và của 2 huyện Đông Giang, Nam Giang nói riêng. Kết quả các hoạt động của dự án đã góp phần cho trẻ có nhận thức, hành vi đúng đối với môi trường, giúp trẻ tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp, giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, tạo được nhiều cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động học tập vui chơi một cách thỏa mái và tích cực.

Với hiệu quả thiết thực như trên, Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam, Trưởng BQL Dự án Bami yêu cầu dự án tiếp tục triển khai đầy đủ các hoạt động theo đúng tiến độ trong Biên bản ghi nhớ giữa Sở GDĐT và Tổ chức VVOB đã ký kết. Ngoài ra, các thành viên trong BQL dự án cũng thống nhất tiếp nhận dự án mới GENTLE và sẽ cùng nhau thảo luận nội dung chi tiết với Tổ chức VVOB trong thời gian đến để có kế hoạch triển khai thực hiện.

Tin và ảnh: Trương Thị Thu Nguyệt -PTP GDMN

quangnam.edu.vn
..