header

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp VVOB tổ chức tập huấn "Phát triển kỹ năng quan sát trẻ theo quá trình nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá trẻ trong Chương trình giáo dục mầm non"

    Trong tháng 01/2019 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Tổ chức VVOB tổ chức 03 lớp tập huấn về "Phát triển kỹ năng quan sát trẻ theo quá trình nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá trẻ trong Chương trình giáo dục mầm non (GDMN)".

  nguyet

     Thành phần tham dự lớp tập huấn là các thành viên trong Ban Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố; 03 lớp tập huấn được đặt tại Tam Kỳ, Duy Xuyên và Hội An, mỗi lớp tổ chức trong 02 ngày.

      Qua lớp tập huấn, các thành viên trong Ban Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố được trang bị thêm kỹ năng quan sát trẻ theo quá trình về mức độ thoải mái và tham gia tích cực của trẻ khi được tham vào các hoạt động giáo dục tại trường, được củng cố về nội dung đánh giá trẻ trong Chương trình GDMN, được thực hành quan sát đánh giá trẻ tại trường mầm non...

     Trong cả đợt tập huấn, các học viên đều có tinh thần, thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, tham gia thảo luận sôi nổi về nội dung được tiếp thu. Đợt tập huấn đã đạt được mục tiêu cơ bản là thực hiện quan sát trẻ theo quá trình để tổ chức đánh giá trẻ theo Chương trình GDMN một cách có hiệu quả, qua đó giáo viên có những biện pháp, kế hoạch phù hợp giúp trẻ phát triển đúng năng lực bản thân nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại các cơ sở GDMN.

nguyet2 copy

Tin và ảnh: Trương Thị Thu Nguyệt – PTP GDMN

quangnam.edu.vn
..