Tập huấn 4 modul ưu tiên cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam

         Thực hiện Công văn số 25/CV-BQLDA ngày 03/02/2015 của Ban quản lý dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non về việc hỗ trợ hoạt động tập huấn 4 modul ưu tiên cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam, Sở GD&ĐT Quảng Nam triển khai thực hiện lớp tập huấn trong 4 ngày, từ ngày 11/3/2015 – 14/3/2015 tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

    Về tham dự lớp tập huấn có 120 CBQL là Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo thuộc các xã miền núi, vùng sâu, các xã khó khăn. Trong thời gian tham dự tập huấn, các học viên đã được Dự án hỗ trợ kinh phí ăn, ở, đi lại theo qui định hiện hành.

     Trong cả đợt tập huấn, các học viên đều có tinh thần, thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, tham gia thảo luận sôi nổi, tích cực nghiên cứu, làm bài, soạn giảng để tiếp thu kiến thức, kỹ năng cần thiết và thực hành những phương pháp tổ chức tích hợp, lồng ghép hoạt động theo nội dung của 4 modul. Nhiều huyện miền núi xa xôi nhưng các cô vẫn khắc phục về tham dự tập huấn đầy đủ, học tập với ý thức, trách nhiệm cao.

     Đợt tập huấn đã đạt được mục tiêu cơ bản là bồi dưỡng cho cán bộ quản lý những thông tin cần thiết, bổ ích, những kiến thức, kỹ năng và phương pháp trong 4 modul, phù hợp với công tác chuyên môn của mình.

anh 1 copy

Ông Nguyễn Minh Hoàng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn

anh 2 copy

                       Bà Trương Thị Thu Nguyệt – Phó TP GDMN Sở GD&ĐT Quảng Namđiều hành tổ chức lớp tập huấn

quangnam.edu.vn
..