Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016"

HOANG

     Thực hiện Kế hoạch chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016" (sau đây gọi tắt là chuyên đề), sau hai năm với sự tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện, chuyên đề đã có tác động đáng

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non tỉnh Quảng Nam năm học 2014 - 2015”.

chungnhan copy

     Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của cấp học GDMN và nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non tỉnh Quảng Nam năm học 2014 - 2015".

Trường Mầm non Sơn Ca thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội thi “Bé mầm non vui khỏe”

IMG 2833

Thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", đây là chuyên đề trọng tâm của cấp học Mầm non năm học 2014-2015, Trường Mầm non Sơn Ca thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thi "Bé mầm non vui khỏe" vào lúc 19h00 ngày 12/4/2015.

Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”

P 20150318 091601

Bé cùng cô trường MG Hương Sen – Tam Kỳ chơi các trò chơi vận động ngoài sân trường

    Thực hiện nhiệm vụ năm học và Kế hoạch hoạt động chuyên môn cấp học Giáo dục mầm non năm học 2014-2015, Sở GD&ĐT Quảng Nam tổ chức tập huấn chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục

Tập huấn 4 modul ưu tiên cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam

anh 1 copy

         Thực hiện Công văn số 25/CV-BQLDA ngày 03/02/2015 của Ban quản lý dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non về việc hỗ trợ hoạt động tập huấn 4 modul ưu tiên cho cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam, Sở GD&ĐT Quảng Nam triển

quangnam.edu.vn
..