UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

sketmam non

Sáng ngày 07/3/2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 2 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả chủ trì hội nghị.

Sau hơn 2 năm triển khai Đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh, mặc dù còn gặp nhiều

Bộ Chính trị ra Chỉ thị về phổ cập giáo dục mầm non

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn. Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Quảng Nam trân trọng giới thiệu

Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non

Tải về

quangnam.edu.vn
..