Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam và VVOB Việt Nam tổ chức cuộc họp đánh giá việc triển khai dự án trong thời gian qua

vvob1

   Theo Biên bản ghi nhớ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam và tổ chức VVOB Việt Nam cùng với sự đề xuất của Tổ chức VVOB Việt Nam tại Công văn số 27/2018/VVOBVN ngày 07/5/2018 về việc Đề xuất họp Ban quản lý (BQL) Dự án Bami 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam phối hợp Tổ chức VVOB

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam, năm học 2017-2018”

traogiai

     Thực hiện Kế hoạch số 739/KH-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm", đồng thời nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi

Cụm chuyên môn số 1 và Cụm số 3 cấp học mầm non tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" và "Ngày hội dân gian của bé"

nguyet31

     Thực hiện Kế hoạch chuyên môn cấp học mầm non năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, Cụm chuyên môn số 1 gồm các đơn vị: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề "Tổ chức các hoạt động giáo dục

Cụm chuyên môn số 2 cấp học Mầm non tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Ngày hội thể dục-thể thao của bé"

MN1

        Thực hiện Kế hoạch chuyên môn cấp học mầm non năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, Cụm chuyên môn số 2 gồm có các đơn vị Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề "Ngày hội thể dục-thể

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm"

hoian1

         Thực hiện Kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018 của cấp học Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm" trong ngày 25/01/2018 ở 3 cụm chuyên môn, đặt tại: thành phố Tam Kỳ

quangnam.edu.vn
..