header

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn chuyên môn đầu năm học

     Thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn đầu năm học 2015-2016 nhằm mục tiêu trang bị cho đội ngũ chuyên viên, giáo viên cốt cán các bộ môn về đổi mới phương pháp dạy và học phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

taphuanchuyenmon

    Khóa tập huấn chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 14 – 15/8/2015 gồm các bộ môn: Ngữ văn, Địa lý, Toán-Tin học, Vật lý – Công nghệ Công nghiệp, Hóa học. Đợt 2 từ ngày 18 – 19/8/2015 gồm các bộ môn còn lại. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng "Trường học kết nối"; Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các trường trung học dựa trên nghiên cứu bài học; Xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh và một số nội dung riêng của từng bộ môn. Tham dự tập huấn, mỗi trường THPT, PTDTNT cử 01 học viên /môn (tổ trưởng hoặc nhóm trưởng); mỗi phòng GDĐT cử 02 học viên /môn (chuyên viên hoặc giáo viên cốt cán bộ môn); các trung tâm GDTX, GDTX-HN cử 01 học viên /môn.

loptaphuan copy

Ngay sau Hội nghị tập huấn do Sở tổ chức kết thúc, các đơn vị cơ sở triển khai xây dựng kế hoạch, kinh phí cho việc tập huấn tại đơn vị mình đảm bảo chất lượng và hiệu quả, phù hợp với thời gian bắt đầu năm học 2015 - 2016. Kế hoạch tập huấn tại đơn vị nộp về sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) trước khi triển khai để phối hợp tổ chức và hỗ trợ qua "Trường học kết nối". Phương thức tập huấn tại đơn vị là kết hợp tập huấn tập trung và tự học qua mạng "Trường học kết nối". Sau khi triển khai tập huấn tại cơ sở, các đơn vị gửi báo cáo kết quả tập huấn về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH); đồng thời tập trung chỉ đạo các tổ/nhóm tiếp tục đưa nội dung đã tập huấn vào hoạt động sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn./.

                                   Tin và ảnh: Phòng GDTrH

quangnam.edu.vn
..