Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị về công tác tài chính năm 2017

tinlinh1

       Ngày 16 và 17/02/2017, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị đánh giá về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, năm 2016 và hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm

 

Hội Khuyến học VN làm nòng cốt thực hiện xây dựng Xã hội học tập

dai-bieu-1 b648d

Sáng 28/9, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2011).Từ việc xây dựng Quỹ Khuyến học, các cấp hội cần quan tâm hơn nữa đến đối tượng vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không may

quangnam.edu.vn