header

Sở GDĐT tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về vệc chọn phần mềm kế toán

          Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, ngày 14/4/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp để thống nhất chọn một phần mềm kế toán dùng chung tại Văn phòng Sở và cho các đơn vị trực thuộc.

taichinh1

           Tham dự buổi họp có Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở cùng Kế toán của 53 đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

         Có 03 phần mềm được giới thiệu tại buổi họp lần này, đó là: Phần mềm kế toán DAS thuộc Công ty giải pháp phần mềm Thăng Long; phần mềm kế toán MISA thuộc Công ty MISA chi nhánh Đà Nẵng; phần mềm kế toán DTSoft thuộc Công ty DTSoft. Mỗi đơn vị tiến hành giới thiệu sản phẩm của mình và thuyết trình về các tính năng, tiện ích và hiệu quả mà phần mềm kế toán mang lại.

        Cuối buổi họp, Phòng Kế hoạch-Tài chính tổ chức thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của các đơn vị tham gia dự họp, từ đó có báo cáo đánh giá làm căn cứ thống nhất chọn một phần mềm kế toán dùng chung tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tin và ảnh: Huỳnh Thị Linh – Chuyên viên Phòng KHTC

quangnam.edu.vn
..