header

Hội Khuyến học VN làm nòng cốt thực hiện xây dựng Xã hội học tập

Sáng 28/9, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2011).Từ việc xây dựng Quỹ Khuyến học, các cấp hội cần quan tâm hơn nữa đến đối tượng vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn, tật nguyền. Quỹ Khuyến học không chỉ dừng ở công tác khuyến học mà cần góp phần tạo động lực cho công tác khuyến tài, phát hiện và chăm sóc tài năng của đất nước, mang lại sự công bằng và điều kiện phát triển cho mọi trẻ em Việt Nam.

dai-bieu-1 b648d 

Tin tưởng vào sự phát triển và hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Với nhiệm vụ to lớn và nặng nề mà Đảng đã giao cho Hội trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, với tiền đề là những tích đã đạt được trong 15 năm qua, với tấm lòng nhiệt huyết của tất cả mỗi người dân Việt nam vì thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn trong thời gian tới".

Nhân buổi lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặc biệt đánh giá cao và cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMTTQVN, các cụ lão thành, các cán bộ hưu trí tuy tuổi cao sức yếu nhưng vì sự phát triển của nền giáo dục nước nhà đã luôn tâm huyết, tận tụy không quản ngày đêm tham gia, đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Tại buổi lễ, lần đầu tiên TƯ Hội Khuyến học Việt Nam tặng Giải thưởng Khuyến học cho 17 tập thể và 24 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, trong đó có đồng chí Vũ Oanh nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và 2 Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam là GS.TS. Trần Xuân Nhĩ và GS.TS. Phạm Tất Dong. Bên cạnh đó, TƯ Hội cũng đã tặng Bức trướng lưu niệm tới 63 tỉnh, thành có Hội khuyến học.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí Thư Ban chấp hành TƯ Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội... và đại diện Hội Khuyến học của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm đã đánh giá lại 15 hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam với nhiều thành tích đáng tự hào. Khi ra đời, Hội có khoảng 100.000 người. Đến nay, Hội đã có mặt ở tất cả mọi địa bàn dân cư trên cả nước từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, từ bãi ngang đến hải đảo. Những năm gần đây, Hội đã bắt đầu phát triển trong cộng đồng người Việt định cư ở nước ngoài. Hội đã nhanh chóng trở thành một Hội quần chúng sâu rộng với tổng số hội viên hiện nay lên đến 8 triệu người và được Chính phủ công nhận là Hội đặc thù. Với nhiệm vụ "khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập" mà Ban Chấp hành TƯ Đảng đã giao, được ghi bằng những dòng chữ vàng trên bức trướng tặng Hội tháng 12/2005 nhân ĐH lần thứ III của Hội, một phong trào rộng lớn đã được phát động, phủ khắp cả nước, lôi cuốn tất cả các ngành, các giới, các lực lượng xã hội tham gia. Do đó, mọi hoạt động của Hội đều được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân".

Về phong trào khuyến học, khuyến tài, theo Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm, cùng với ngành giáo dục, Hội đã xây dựng được hơn 10.600 Trung tâm học tập cộng đồng (chiếm 96% tổng số xã, phường, thị trấn trong cả nước). Mỗi năm Quỹ Khuyến học đã cấp học bổng cho trên 3 triệu HS, SV nghèo, HS, SV vượt khó học giỏi. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Hội đã có sáng kiến tổ chức kỳ thi "Nhân tài đất Việt" hàng năm, động viên tinh thần nghiên cứu sáng tạo, ngày càng nhiều người tham gia, nhất là thanh niên, đạt kết quả tốt đẹp mà nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gọi là "vườn ươm nhân tài cho đất nước".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương TƯ Hội Khuyến học Việt Nam và các cấp Hội trong cả nước vì những thành tích thiết thực, có ý nghĩa to lớn mà Hội đã đạt được trong 15 năm qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 11 CT/TW năm 2007, trong đó khẳng định: "Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lực chấn hưng và phát triển giáo dục nước ta". Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2008 về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, Hội Khuyến học Việt Nam được giao trọng trách làm nòng cốt phối hợp với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các Ban, ngành, đoàn thể... để triển khai thực hiện phong trào này. Trong 15 năm qua kể từ ngày thành lập, Hội Khuyến học Việt Nam đã phát triển khá mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, với 100% quận, huyện, thị xã và hầu hết xã, phường thị trấn đã có tổ chức Hội. Trong quá trình hoạt động, Hội đã lấy việc "xây dựng Xã hội học tập từ cơ sở" làm mục tiêu và nội dung hoạt động của Hội".

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra 4 vấn đề về hoạt động của Hội trong thời gian tới. Cụ thể, Hội Khuyến học Việt Nam cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục về chiến lược giáo dục - đào tạo trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, làm cho toàn xã hội nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ "đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người dân được học, học suốt đời". Đó chính là công việc nâng cao dân trí chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nguồn vốn quý quyết định cho xã hội phát triển.

Quán triệt sâu sắc hơn nữa các Chỉ thị của Bộ Chính trị và của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ đây là công việc của toàn Đảng, toàn dân; phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo để quan tâm hơn nữa việc học tập của nhân dân lao động, của đối tượng ngoài nhà trường, làm cho ai ai cũng được học hành, học tập suốt đời theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học, cụm dân cư khuyến học gắn với nhà trường, gia đình với xã hội. Các phong trào phải thực sự góp phần đổi mới các dạy, cách học trong nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hội cần phát triển thêm các hình thức học tập cho người lớn, phối hợp với Bộ GD-ĐT xây dựng thêm các Trung tâm học tập cộng đồng tại các địa phương trong cả nước.

Phát hiện kịp thời các năng khiếu, tài năng trong thế hệ trẻ để có kế hoạch bồi dưỡng nhân tài phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước.

Từ việc xây dựng Quỹ Khuyến học, các cấp hội cần quan tâm hơn nữa đến đối tượng vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn, tật nguyền. Quỹ Khuyến học không chỉ dừng ở công tác khuyến học mà cần góp phần tạo động lực cho công tác khuyến tài, phát hiện và chăm sóc tài năng của đất nước, mang lại sự công bằng và điều kiện phát triển cho mọi trẻ em Việt Nam.

Tin tưởng vào sự phát triển và hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Với nhiệm vụ to lớn và nặng nề mà Đảng đã giao cho Hội trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, với tiền đề là những tích đã đạt được trong 15 năm qua, với tấm lòng nhiệt huyết của tất cả mỗi người dân Việt nam vì thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn trong thời gian tới".

Nhân buổi lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặc biệt đánh giá cao và cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMTTQVN, các cụ lão thành, các cán bộ hưu trí tuy tuổi cao sức yếu nhưng vì sự phát triển của nền giáo dục nước nhà đã luôn tâm huyết, tận tụy không quản ngày đêm tham gia, đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Tại buổi lễ, lần đầu tiên TƯ Hội Khuyến học Việt Nam tặng Giải thưởng Khuyến học cho 17 tập thể và 24 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, trong đó có đồng chí Vũ Oanh nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và 2 Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam là GS.TS. Trần Xuân Nhĩ và GS.TS. Phạm Tất Dong. Bên cạnh đó, TƯ Hội cũng đã tặng Bức trướng lưu niệm tới 63 tỉnh, thành có Hội khuyến học.

Theo dantri.com.vn

quangnam.edu.vn
..