header

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017

XET TUYEN

CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN.pdf

QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN_UBND.pdf

- Để đảm bảo điều kiện ban hành QĐ tuyển dụng viên chức, Sở GDĐT đề nghị thí sinh trúng tuyển nộp các loại hồ sơ sau đây:

 1. Sơ yếu lý lịch, có chứng thực của chính quyền địa phương (cần nêu rõ chỗ ở hiện nay);

 2. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ (nếu có);

 3. Bản sao có công chứng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; bảng điểm tốt nghiệp Đại  học;

 4. Bảo hiểm xã hội (Nếu có)

-Thời gian nộp: Từ nay đến hết ngày 15/9/2017;

- Địa điểm nộp: Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GDĐT (Số 8, Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam)

quangnam.edu.vn
..