header

THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017

THITUYENVIENCHUC1

- Mời vào đây để xem Thông báo Thong bao tuyen dung dot II nam 2017.compressed.pdf

-THÔNG BÁO ĐIỂU CHỈNH CHỈ TIÊU CỦA HUYỆN NÚI THÀNH 91161_1666_TB_HDTT.pdf

- Tải biểu mẫu tại đây :

          + Don dang ky-mau 1.pdf

          + Giay bien nhan HS-mau 4.pdf;

          + Giay cam ket.pdf;

          + Ly lich 2c-mau 2.pdf;

          + mau bia HS-mau 3.pdfphieu kiem tra HS-mau 5.pdf

- Tải hướng dẫn nội dung ôn tập:

          +  Huong dan on tap mon Chuyen mon _ Nghiep vu chuyen nganh.pdf;

          + Huong dan on tap mon Kien thuc chung_Mam non.pdf;

          + Huong dan on tap mon Kien thuc chung_THCS.pdf;

          + Huong dan on tap mon Kien thuc chung_Tieu hoc.pdf;

          +Huong dan on tap TIENG ANH.pdf

          + Huong dan on tap mon Tin hoc_copy.pdf.

- Số điện thoại của các Phòng GDĐT :

         Danh ba dien thoai cac PGD.pdf


quangnam.edu.vn
..