THÔNG BÁO TẬP TRUNG THÍ SINH

ONTAP1

Thông báo huong dan on tập.pdf

THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017

THITUYENVIENCHUC1

- Mời vào đây để xem Thông báo Thong bao tuyen dung dot II nam 2017.compressed.pdf

-THÔNG BÁO ĐIỂU CHỈNH CHỈ TIÊU CỦA HUYỆN NÚI THÀNH 91161_1666_TB_HDTT.pdf

- Tải biểu mẫu tại đây :

          + Don dang ky-mau 1.pdf

          +

MỜI HỌP 110 GIÁO VIÊN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017

MOIHOP1

89793_1567_GM_SGDDT.pdf

QĐ xet tuyen.PDF (Danh sách dinh kèm)

Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam tham gia Giải Việt dã Báo Quảng Nam lần thứ XXI năm 2017

vietda2017lay

    Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXI được tổ chức vào sáng ngày 21/9/2017 tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ.

Công đoàn ngành Giáo dục có 8 vận động viên tham gia tập luyện, thi đấu trên tinh thần thể thao đoàn kết, vui vẻ. Với sự tham gia nhiệt tình

quangnam.edu.vn
..