THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017

XET TUYEN

CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN.pdf

QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN_UBND.pdf

- Để đảm bảo điều kiện ban hành QĐ tuyển dụng viên chức, Sở GDĐT đề nghị thí sinh trúng tuyển nộp các loại hồ sơ sau đây:

 1. Sơ yếu lý lịch, có chứng thực của chính quyền địa phương (cần nêu rõ chỗ ở hiện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC

XETTUYENVC

     THONG BAO XET TUYEN VC.pdf

quangnam.edu.vn
..