Kiểm tra công tác ôn tập, chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 và hoạt động dạy thêm, học thêm một số trường THPT

     Để nắm tình hình chuẩn bị của các đơn vị về công tác ôn tập cho học sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 và đánh giá công tác tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trong thời gian qua, Đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT theo Quyết định số 509/QĐ-SGDĐT ngày 11/5/2015 của Giám đốc Sở, do Phó Giám đốc Nguyễn Minh Hoàng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra một số đơn vị trên địa bàn các huyện Núi Thành, Duy Xuyên, Thăng Bình trong ba ngày (12, 13, 14/5/2015), Đoàn đã làm việc với 08 trường (THPT Nguyễn Huệ, Núi Thành, Cao Bá Quát, Lê Hồng Phong, Sào Nam, Tiểu La, Thái Phiên, Nguyễn Thái Bình).

Qua báo cáo của lãnh đạo các trường và kết quả kiểm tra thực tế của Đoàn, tất cả các đơn vị đều quan tâm đáng kể đến công tác ôn tập, chuẩn bị thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12. Nhìn chung, mỗi đơn vị đều tiến hành phân loại học sinh theo kết quả học tập đến hết học kỳ II, trên cơ sở đó có kế hoạch mở lớp ôn tập, phụ đạo củng cố kiến thức cho các em; đưa ra được một số phương án dự kiến để hỗ trợ học sinh tham gia các cụm thi liên trường, liên tỉnh. Một số đơn vị phân loại năng lực học sinh khá kĩ và có kế hoạch ôn tập riêng theo từng nhóm, có phân công cán bộ theo dõi, phụ trách chặt chẽ. Bên cạnh đó, cũng còn số ít đơn vị có phân loại học sinh nhưng chưa triệt để, tổ chức ôn tập nhưng chưa theo sát việc kiểm tra sĩ số đến lớp, chưa có phương án cụ thể hỗ trợ cho học sinh đi thi, còn tình trạng học sinh chưa chú tâm vào việc ôn tập. Trước tình hình trên, Trưởng đoàn kiểm tra đã quán triệt và yêu cầu các đơn vị này nhanh chóng xây dựng giải pháp khắc phục những tồn tại.

Đối với công tác tổ chức và quản lý hoạt động dạy thêm học thêm, bước đầu các đơn vị đã tổ chức dạy thêm trong nhà trường sau khi được cấp phép, đáp ứng nhu cầu củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh, đặc biệt là hỗ trợ cho việc ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia sắp đến; mức thu chi tiền dạy thêm học thêm đảm bảo theo quy định. Riêng về hồ sơ quản lý hoạt động dạy thêm học thêm, đa số các đơn vị thiết lập chưa đầy đủ, chưa khoa học. Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót và hướng dẫn các đơn vị rút kinh nghiệm để hoàn thiện, bổ sung trong năm học sau.

                                                                                               Vũ Quyên

                                                                                       (Chuyên viên thanh tra sở)

quangnam.edu.vn