Thanh tra chuyên ngành Phòng GD&ĐT huyện Nam Giang

        Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-SGDĐT ngày 13/3/2015 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, Đoàn thanh tra chuyên ngành do Phó Giám đốc Nguyễn Minh Hoàng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Phòng GD&ĐT huyện Nam Giang và thanh tra thực tế 12 đơn vị cơ sở trực thuộc Phòng từ ngày 07/4 đến hết ngày 10/4/2015. Theo phân công của Trưởng đoàn, Đoàn chia thành hai Tổ: Tổ thanh tra công tác quản lý của Trưởng Phòng và các điều kiện đảm bảo chất lượng hoạt động; Tổ thanh tra công tác chuyên môn. Qua 04 ngày làm việc, Đoàn tiến hành họp tổng kết kết quả thanh tra với đại diện lãnh đạo Phòng và các bộ phận chuyên môn, cuộc họp có sự tham dự của đồng chí A Viết Sơn – Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang.

Qua báo cáo kết quả thanh tra của từng nhóm công tác và ý kiến trao đổi, giải trình, góp ý giữa Đoàn Thanh tra với đại diện Phòng GD&ĐT, Đoàn ghi nhận những khó khăn của đơn vị được thanh tra, đơn vị cũng thống nhất về những ưu, khuyết điểm trong công tác quản lý giáo dục. Đại diện lãnh đạo UBND huyện lắng nghe kết quả thanh tra và phát biểu ý kiến chỉ đạo công tác quản lý giáo dục của Phòng, đề xuất một số giải pháp đối với những tồn tại. Các bên thống nhất ký biên bản kết quả thanh tra.

Ngày 25/4/2015, Trưởng Đoàn Thanh tra đã báo cáo kết quả Thanh tra về Giám đốc Sở. Sau khi theo dõi, nắm bắt tình hình, Giám đốc Sở ban hành Kết luận thanh tra số 635/KL-SGDĐT ngày 12/5/2015. Kết luận được gửi đến đơn vị được thanh tra và các đơn vị, cá nhân có liên quan. Trên cơ sở Kết luận, Phòng GD&ĐT các huyện/thị xã/thành phố có thể tham khảo, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và hoạt động tại đơn vị mình.

quangnam.edu.vn