Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị công tác thanh tra năm học 2015-2016

     Để đánh giá kết quả hoạt động thanh tra năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2015-2016, sáng ngày 11/9/2015, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi Hội nghị tại Hội trường cơ quan Sở với sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Sở; trưởng phòng và chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra các phòng GD&ĐT cùng Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT, TCCN; Giám đốc các trung tâm GDTX, GDTX-HN, GDTX-HN&DN.

untitled2

Sau khi đồng chí Nguyễn Minh Hoàng-Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc, Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả công tác thanh tra năm học 2014-2015. Qua báo cáo tại Hội nghị cho thấy công tác thanh tra năm học 2014-2015 đã được tập trung vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngành với 02 cuộc thanh tra hành chính, 07 cuộc thanh tra chuyên ngành và 08 cuộc thanh tra chuyên đề. Qua thanh tra đã kịp thời điều chỉnh, uốn nắn sai sót đồng thời phát huy nhân tố tích cực, tạo điều kiện giúp cho các cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế, nền nếp chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học, đặc biệt đã giúp cho lãnh đạo các cơ sở giáo dục nhận thức đầy đủ hơn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như hoạt động tiếp công dân...

Trong năm học qua, các đơn vị, cơ sở giáo dục đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ và UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT; chấp hành nghiêm túc biên chế năm học, thực hiện tốt quy chế đánh giá, xếp loại học sinh; tích cực đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá; đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc giảng dạy...

Bên cạnh đó, qua thanh tra cũng thấy được những tồn tại của một số đơn vị như: cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa phân định rạch ròi, cụ thể các khoản thu: thu bắt buộc, thu thỏa thuận, thu hộ, kêu gọi xã hội hóa... làm cho phụ huynh, nhân dân hiểu nhầm (nhà trường lạm thu); một số khoản thu sai quy định; việc triển khai, thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục cũng như Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, bước đầu các cơ sở giáo dục đã thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học, xây dựng nội dung, kế hoạch kiểm tra cho năm học, tuy nhiên công tác kiểm tra nội bộ ở một số cơ sở giáo dục chưa được thực hiện thường xuyên; việc thực hiện 03 công khai, 04 kiểm tra theo tinh thần Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT chưa nghiêm túc, thiếu thường xuyên, việc thiết lập các biểu mẫu không đúng theo hướng dẫn; tình trạng đơn thư vượt cấp vẫn còn do việc quán triệt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo ở các cơ sở giáo dục chưa tốt...

Tại Hội nghị, đồng chí Chánh Thanh tra Sở đã triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học mới 2015-2016. Qua đây, đã nêu những nhiệm vụ trọng tâm và hướng dẫn cụ thể các nội dung, yêu cầu của công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong năm học, đặc biệt lưu ý đến việc thực hiện kết luận thanh tra, công tác kiểm tra nội bộ, công tác tuyên truyền và thông tin tại đơn vị, việc giải quyết chế độ chính sách cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động, chú trọng quán triệt các văn bản pháp luật và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

     Trong phần thảo luận, đại diện các đơn vị về tham dự Hội nghị cũng tích cực tham gia ý kiến liên quan đến công tác thanh tra như: hướng dẫn cụ thể về kiểm tra chuyên ngành ở phòng GD&ĐT; kinh phí chi trả cho cán bộ làm công tác thanh tra; vấn đề cấp phép dạy thêm, học thêm và nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra hoạt động dạy thêm, học thêm để đảm bảo cán bộ, giáo viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật... Lãnh đạo Sở và lãnh đạo Thanh tra Sở đã hướng dẫn, làm rõ những vấn đề này tại Hội nghị. Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị cũng nêu một số ý kiến về việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và đã được lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở giải đáp.

           Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc và kết thúc tốt đẹp sau 04 giờ làm việc tích cực.

                                                                                          Thanh tra Sở

quangnam.edu.vn
..