Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tham gia Hội thảo trực tuyến về đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

    Sáng 17/12/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cùng với 62 điểm cầu của các Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc các tỉnh/thành trên cả nước tham gia Hội thảo trực tuyến về đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hội thảo do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì. Tham dự Hội thảo, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có lãnh đạo và cán bộ, công chức Thanh tra Bộ, đại biểu đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ. Cũng như các điểm cầu trực tuyến trên cả nước, tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, đồng chí Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo Sở chủ trì; tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Minh Thái – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo và công chức Thanh tra Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở, lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các cộng tác viên thanh tra giáo dục.

quangcanhhop copy

Sau khi Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì khai mạc Hội thảo, đồng chí Tống Duy Hiến – Phó Chánh Thanh tra Bộ báo cáo tình hình đổi mới hoạt động thanh tra đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các vấn đề đặt ra hiện nay. Kết thúc báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cùng đồng chí Nguyễn Huy Bằng – Chánh Thanh tra Bộ chủ trì phần thảo luận từ các điểm cầu. Các Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị khá kỹ nội dung tham luận phát biểu tại Hội thảo, trong đó đề cập đến những vấn đề sát thực, những vướng mắc, kiến nghị xoay quanh công tác thanh tra giáo dục hiện nay. Điển hình là vấn đề thanh tra các khoản thu-chi tại các cơ sở giáo dục như kết quả và kinh nghiệm làm việc của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; phương pháp phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Thanh tra tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo với Thanh tra huyện như trao đổi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc); vấn đề xử lý sau thanh tra (Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ); công tác tham mưu và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định)... Qua phát biểu của đại diện các điểm cầu, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng đặt nhiều câu hỏi để trao đổi kinh nghiệm làm việc giữa các đơn vị, trên cơ sở đó các đơn vị rút ra giải pháp cho hoạt động thanh tra của đơn vị mình.

Sau bốn giờ làm việc tích cực, đồng chí Chánh Thanh tra Bộ đã lắng nghe và chia sẻ những vướng mắc, kiến nghị từ các đơn vị đồng thời nêu một số định hướng chung cho vấn đề đổi mới công tác thanh tra như: phân định trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo với trách nhiệm tự quản của thủ trưởng cơ sở giáo dục; nội dung của thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; phạm vi quản lý và trách nhiệm thanh tra; quy trình thanh tra phải được tuân thủ chặt chẽ; căn cứ để bố trí số lượng cộng tác viên thanh tra và cơ chế đảm bảo chất lượng hoạt động của đội ngũ này; phân biệt giữa thanh tra – kiểm tra; kinh phí hoạt động thanh tra... Tổng kết Hội thảo trực tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã phát biểu chỉ đạo những vấn đề chủ chốt trong đổi mới công tác thanh tra, đồng thời xác định phải luôn đảm bảo tính dân chủ, thống nhất, phát huy quyền tự chủ của cơ sở giáo dục trong hoạt động thanh tra.

Qua Hội thảo, lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cũng đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm từ các đơn vị bạn, trên cơ sở đó vận dụng và phát huy hiệu quả vào công tác thanh tra trong thời gian đến.

Tin và ảnh: Cù Thị Vũ Quyên - Thanh tra Sở

quangnam.edu.vn
..