header

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016

   Để sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong đó kết hợp đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn của cơ quan 6 tháng đầu năm 2016, chiều ngày 24/6/2016 Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Sáu – Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT, Đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan. Hội nghị do đồng chí Hà Thanh Quốc – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở GDĐT chủ trì.

HNcongtacDang

Qua báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy về từng nội dung đã khẳng định những thành quả đáng phấn khởi của Đảng bộ Sở GDĐT về nhiều mặt, nhất là trong công tác chỉ đạo chuyên môn được thể hiện qua thành tích dạy và học trong toàn ngành giáo dục của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại cần rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn (công tác kiểm tra, giám sát...). Thông qua phần thảo luận của Đảng viên trong Đảng bộ về nội dung báo cáo sơ kết, nhìn chung, đa số Đảng viên cơ bản thống nhất với đánh giá trong báo cáo; đồng thời hội nghị cũng được nghe một số ý kiến của các đồng chí Đảng viên bổ sung thêm những thành tích đạt được cũng như trao đổi, chia sẻ những vấn đề còn vướng mắc để Đảng ủy Sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian đến. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sáu – Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan đã ghi nhận những thành quả mà toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Sở GDĐT đã cùng nhau nỗ lực để đạt được; bên cạnh đó, đồng chí cũng chia sẻ, đề xuất những giải pháp để khắc phục một số tồn tại như đã nhìn nhận tại báo cáo sơ kết và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tích cực thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến như: công tác xây dựng Đảng; công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của Đảng viên và quần chúng; công tác đánh giá chất lượng Đảng viên; việc tự phê bình và phê bình... Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Hà Thanh Quốc – Bí thư Đảng ủy Sở GDĐT đã tiếp thu những nội dung chỉ đạo và cũng chia sẻ những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan từ đó Đảng bộ Sở cần được các cấp ủy cấp trên tiếp tục quan tâm hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đảng cũng như nhiệm vụ của ngành.

Tại hội nghị, Đảng ủy Sở đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, hội nghị cũng đã tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2016.

Qua gần 03 giờ làm việc nghiêm túc, hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng của Đảng bộ Sở GDĐT đã kết thúc thành công và có ý nghĩa định hướng cho việc triển khai nhiệm vụ công tác Đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

 Tin và ảnh: Cù Thị Vũ Quyên - Thanh tra Sở

quangnam.edu.vn
..