header

Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra giáo dục toàn quốc

      Sáng ngày 19/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra giáo dục toàn quốc với sự tham gia của 63 điểm cầu Sở GDĐT thuộc 63 tỉnh/ thành phố. Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam – ông Hà Thanh Quốc chủ trì điểm cầu Sở GDĐT Quảng Nam. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở GDĐT Quảng Nam có đại diện Thanh tra tỉnh; lãnh đạo UBND và thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GDĐT; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra của phòng GDĐT cùng toàn thể lực lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục.

hnthanhtra16

Từ thực tiễn công tác thanh tra giáo dục trong thời gian qua, tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT – ông Nguyễn Huy Bằng đã báo cáo tình hình đổi mới công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở đánh giá tình hình chung, những kết quả nổi bật và những hạn chế, khó khăn cơ bản, báo cáo đã đề ra 06 nhóm giải pháp cần thiết để tiếp tục đổi mới thanh tra giáo dục trong thời gian tới, cụ thể là: Nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế cho hoạt động thanh tra giáo dục; tiếp tục kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra và cộng tác viên thanh tra giáo dục; chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra; nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tố cáo kéo dài; hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường các điều kiện bảo đảm cho công tác thanh tra; tăng cường phối hợp các lực lượng trong công tác thanh tra. Bên cạnh đó, Hội nghị đã được nghe tham luận từ các Sở GDĐT: Thanh Hóa, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, An Giang và các cơ sở giáo dục đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Duy Tân... Qua đó đã rút ra những bài học và giải pháp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra giáo dục ở các cấp. Đồng thời, tại Hội nghị, đại diện Thanh tra các tỉnh Nghệ An, Đồng Tháp đã quan tâm tham gia ý kiến về công tác phối hợp thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa Thanh tra Sở GDĐT và Thanh tra tỉnh. Về phía lãnh đạo Thanh tra các Bộ, lãnh đạo Thanh tra Bộ Y tế và lãnh đạo Thanh tra Bộ Công Thương đã phát biểu tham luận liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác thanh tra giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ quản lý ngành cũng như công tác phối hợp thanh tra hoạt động y tế học đường và đề xuất việc phối hợp giữa các Bộ trong kế hoạch thanh tra các cơ sở giáo dục, tránh trùng lắp. Tại điểm cầu Hà Nội, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội có những trao đổi về việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị định 42/2013/NĐ-CP, Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT và đề xuất Bộ GDĐT tăng cường công tác hội nghị trực tuyến để hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác thanh tra giáo dục.

Trên cơ sở báo cáo tình hình đổi mới công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục của Bộ GDĐT và lắng nghe ý kiến tham luận từ các điểm cầu, đại diện các cấp, các ngành, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - ông Đặng Công Huẩn đánh giá về những chuyển biến tích cực của hoạt động thanh tra giáo dục; đề nghị hoạt động thanh tra giáo dục trong thời gian đến tiếp tục bám sát mục tiêu chung và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những nhóm giải pháp nêu tại báo cáo của Bộ GDĐT, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh thanh tra hành chính về thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các cơ sở giáo dục, tăng cường thanh tra việc triển khai thực hiện đổi mới giáo dục, thanh tra những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT – ông Phạm Mạnh Hùng đánh giá những nguyên nhân giúp cho hoạt động thanh tra giáo dục đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua; đồng thời, Thứ trưởng đề nghị trong thời gian đến các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thanh tra giáo dục; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách và cộng tác viên thanh tra, củng cố đội ngũ thanh tra đủ cơ cấu, thành phần; kiến nghị để hoàn thiện thể chế, chính sách; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo; tăng cường phối hợp giữa thanh tra các cấp, lãnh đạo các cấp, thanh tra các Bộ, ngành.

Kết thúc Hội nghị trực tuyến của Bộ GDĐT, ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam đã phát biểu chỉ đạo Thanh tra Sở thông qua Hội nghị cần tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở về công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở GDĐT với Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục tham mưu việc nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên thanh tra; đồng thời, đối với các cơ sở giáo dục cần chú trọng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sơ hở, tồn tại giúp nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.

Cù Thị Vũ Quyên – Chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT

quangnam.edu.vn
..