THÔNG BÁO VIỆC PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017

THONGBAOKETQUATUYENDUNGVC

 - KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN, XÉT TUYỂN MỜI VÀO XEM Ở TRANG BÊN CẠNH;

- THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM THI, PHÚC KHẢO BÀI THI; (Thông báo kết quả thi tuyển.PDF)

- MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO (don phuc khao thi tuyen VC 1_copy.doc)

quangnam.edu.vn