Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn phần mềm hành chính công điện tử

    Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quảng Nam, ngày 18 tháng 5 năm 2017, Sở GDĐT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn phầm mềm hành chính công điện tử cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Sở GDĐT.

anh1

   Qua buổi tập huấn, báo cáo viên của Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý các thủ tục có liên quan đến lĩnh vực Phòng ban Sở phụ trách, từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, cán bộ chuyên viên xử lý hồ sơ, lãnh đạo phê duyệt đến bộ phận giao trả kết quả cho tổ chức, công dân. Đây là phần mềm với nhiều tiện ích, nhằm theo dõi, quản lý từng khâu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị.

Tại Quyết định số 1704/QĐ-UBND Ngày 17 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố 53 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GDĐT. Và 53/53 thủ tục hành chính này được giải quyết tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam. Do vậy, việc tập huấn phần mềm hành chính công điện tử lần này nhằm giúp cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính của Sở GDĐT trong thời gian đến./.

Nguyễn Thị Thu Hiền - CV Văn phòng Sở.

quangnam.edu.vn