Đại hội Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kì 2017-2022

     Ngày 14/6/2917, Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kì 2017-2022. Tham dự Đại hội có ông Hà Thanh Quốc – Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; bà Nguyễn Thị Kim Loan – Chủ tịch Công đoàn ngành, cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Sở.

Giamdoc1

Đại hội diễn ra trong bối cảnh ngành GD&ĐT đang trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương. Với phương châm: "Dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua, với những thành tích nổi bật, đó là:

Công đoàn đã thực hiện khá tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, người lao động. Cụ thể như: Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hằng năm nhằm phát huy dân chủ trong cơ quan; thường xuyên thăm hỏi, tương trợ, hiếu hỉ đối với đoàn viên, người lao động. Tổ chức cho cán bộ, CNV cơ quan Sở đi tham quan, giao lưu, dã ngoại; tổ chức các buổi sinh hoạt nhân các ngày lễ lớn, vận động cán bộ, đoàn viên giúp đỡ nhau lúc khó khăn... Tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ đoàn viên, cán bộ quản lí giáo dục. Tính đến thời điểm này, Công đoàn cơ quan Sở có: 01 tiến sỹ, 12 thạc sỹ (tỷ lệ 22,41%); 16 đồng chí đã qua đào tạo cao cấp chính trị (tỷ lệ 27,6%); 01 đồng chí đang học cao cấp chính trị; 04 đ/c chí đang học cao học.Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Với những thành tich nổi bật nêu trên, liên tục 5 năm liền Công đoàn cơ quan Sở đạt vững mạnh, được Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh khen thưởng. Sở GDĐT đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bộ GDĐT tặng Bằng khen, liên tục 6 năm liền Đảng bộ Sở GDĐT đạt trong sạch vững mạnh; một số đồng chí được đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và các cấp.

Đại hội đã đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ đến với quyết tâm rất cao, cụ thể như sau:

1. Ban Chấp hành Công đoàn và 100% tổ Công đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". BCH tổ chức 02 buổi sinh hoạt chuyên đề; hàng năm có đánh giá và sơ kết, tổng kết.

2. 100% ủy viên BCH chủ động có hiến kế, sáng kiến mới bằng nội dung, kế hoạch cụ thể tham mưu BCH tổ chức thực hiện tốt hoạt động Công đoàn.

3. Hàng năm, tổ chức ít nhất 01 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

4. 100% số cán bộ công đoàn và Tổ trưởng Công đoàn được tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn.

5. Hằng năm có ít nhất 85% trở lên tổ công đoàn trực thuộc đạt vững mạnh; cơ quan Sở GDĐT được công nhận đạt chuẩn văn hóa; Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu vững mạnh.

6. Phấn đấu vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ sau đại học, đến năm 2020 có 100% trưởng, phó phòng Sở và trương đương có trình độ sau đại học.

7. Hàng năm, có 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 70% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8. 100% đoàn viên đóng góp đầy đủ các nguồn quỹ do công đoàn cấp trên và công đoàn cơ quan Sở phát động.

9. Công đoàn cơ quan Sở không có đoàn viên vi phạm kỷ luật, không có đoàn viên vi phạm tư cách đạo đức cán bộ, công chức làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị.

10. Trong nhiệm kì tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham quan tại đất nước Singapore.

11. Trong nhiệm kì có 05 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Sở nhiệm kỳ 2017-2022 với 5 thành viên và bầu đại biểu di dự Đại hội công đoàn cấp trên./.

quangcanh1

canh1

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng – VP Sở

quangnam.edu.vn