Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

    Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Mùng 2 tháng 9; nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được trong năm học qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm năm học mới; được sự cho phép của UBND tỉnh, ngày 23/8/2017, Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Đến dự Hội nghị với ngành giáo dục có ông Nguyễn Chín, UVBTV, TRưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban VHXH-HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.

hoinghilay copy

 Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018

Trong năm học qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành và các địa phương; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Đã triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung trong Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; hoàn thành đầy đủ và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trên lĩnh vực giáo dục. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hình thức và phương pháp phù hợp đã góp phần giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh.

Quy mô, mạng lưới trường lớp đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục; tỉ lệ huy động học sinh các cấp ra lớp đạt khá cao; số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học tăng lên đáng kể. Toàn tỉnh đã có 476 trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ: 58,40%. Trong đó: Mầm non 135/267 trường, đạt tỉ lệ 50,6%; Tiểu học 203/275 trường, tỉ lệ 73,8%; THCS 123/218 trường, tỉ lệ 56,0%; THPT: 15/55 trường, đạt tỉ lệ 27,27% ; đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng và ngày càng đáp ứng được yêu cầu dạy và học; chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc, thể hiện rõ nhất qua kết quả đạt được của học sinh Quảng Nam tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và các kỳ thi do Bộ GDĐT tổ chức; tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và công tác xóa mù chữ; công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành được tiến hành khá đồng bộ và đạt hiệu quả cao hơn so với những năm học trước.

Tại Hội nghị đã đề ra Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 để làm cơ sở cho toàn ngành triển khai thực hiện:

Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT, ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chú trọng vào một số nhiệm vụ giải pháp như sau:

a) Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

- Rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

-Tiếp tục tham mưu Đề án "Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục Trường PTDTNT tỉnh đáp ứng yêu cầu tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới" và đề án "Phát triển giáo dục miền núi giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025".

b) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

- Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới vào năm 2018; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm giỏi; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

-Tiếp tục thực hiện tốt việc thi tuyển viên chức giáo viên các cấp; sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đối với nhà giáo, cán bộ QLGD đảm bảo đúng quy định, đúng vị trí việc làm và yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; từng bước giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương, đơn vị.

c) Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông

-Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, thân thiện; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

- Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái với quy định. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh tại địa phương. Bố trí đủ số lượng và bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường THPT; từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp.

d) Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

-Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình Tiếng Anh theo Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 theo Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên tại hai trường THPT chuyên, các trường THPT có đủ điều kiện.

- Bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh.

đ) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông theo hướng đồng bộ, hiện đại; triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh một cách thiết thực và hiệu quả. Khai thác, sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning của ngành phục vụ nhu cầu tự học của học sinh và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học. Xây dựng phần mềm quản lý giáo dục trong toàn ngành.

e) Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

Tăng cường tự chủ của các nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Công khai kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngay từ đầu năm học để các đơn vị chủ động trong việc tham gia.

g) Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

- Tiếp tục chỉ đạo Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT chuyên Lê Thánh Tông và các cơ sở giáo dục có điều kiện chủ động, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế bằng nhiều hình thức như giao lưu, tạo điều kiện để học sinh tiếp xúc với môi trường đào tạo tại các trường học ở nước ngoài.

- Tăng cường thu hút hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tiếp cận công nghệ mới về dạy học và quản lý nhà trường.

h) Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị lập đề án và chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục đầu tư nguồn lực, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Đánh giá thực trạng và nhu cầu về CSVC, thiết bị dạy học cho từng địa phương, từng vùng miền; xây dựng các chương trình, đề án về CSVC, TBDH và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến trường lớp học, cảnh quan sư phạm, bàn ghế học sinh, nhà vệ sinh, hệ thống điện, quạt, ánh sáng phục vụ giảng dạy, học tập, tiếp tục ưu tiên những địa phương khó khăn, các huyện miền núi, vùng dân tộc; đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.

i) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

- Tiếp tục đầu tư phát triển hai trường THPT chuyên của tỉnh để góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo; khuyến khích nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tham gia nghiên cứu, đào tạo sau đại học để đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo của ngành.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; cùng với sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn ngành, chắc chắn rằng, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 đã đề ra ./.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng – VP Sở

quangnam.edu.vn