Sở GDĐT Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp tiểu học

           Ngày 24/8/2017, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Núi Thành, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018. Hội nghị với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp tiểu học các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố. Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị. Ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành đến dự và phát biểu chào mừng Hội nghị.

quoc1

  Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

quangcanh1

Năm học 2016-2017, toàn tỉnh đã huy động số học sinh 6 tuổi vào lớp 1: 19132/19132 đạt tỉ lệ 100%; số học sinh DTTS: 16237 học sinh. Số học sinh học 9-10 buổi/tuần: 86756 học sinh, tỉ lệ 76.31 % (tăng 2.8% so với năm học 2015-2016).

Sở GDĐT đã tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học, ra đề 4 mức độ cho CBQL và giáo viên trên toàn tỉnh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài, lên lớp; tổ chức hoạt động học tập trên lớp giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức, hình thành kĩ năng và thái độ, tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Hầu hết giáo viên nắm vững yêu cầu dạy học và đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học; khắc phục cơ bản được thói quen dạy học theo sách giáo khoa.

Chỉ đạo các Phòng GDĐT nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các mô hình, các phương pháp dạy học tích cực như: "Mô hình trường học mới", phương pháp "Bàn tay nặn bột", phương pháp dạy học Mĩ thuật mới, dạy học theo Tài liệu Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục... một cách linh hoạt, phù hợp và đem lại hiệu quả tốt. Số trường thực hiện "Mô hình trường học mới": 38; Số lớp: 477 (+ 4 lớp); Số học sinh: 12391 em (tăng 781 em). Toàn tỉnh có 40 trường, 197 lớp nhân rộng mô hình VNEN, trong đó có 4 trường nhân rộng toàn phần, 193 lớp nhân rộng tổ chức và quản lý lớp học. Các đơn vị thực hiện tốt mô hình dạy học này : Tam Kỳ, Phú Ninh, Nam Giang, Hiệp Đức, Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên...

Dạy học 2 buổi/ngày: Bằng nhiều biện pháp tích cực huy động các nguồn lực về vật chất và tinh thần, hầu hết các trường đã đầu tư xây dựng các điều kiện về cơ sở vật chất phòng học, các phòng chức năng, tăng cường đội ngũ giáo viên về số lượng, cơ cấu và chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đúng theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Triển khai thực hiện chương trình SEQAP: Số trường thực hiện SEQAP: 48 (trong đó T30: 41; T35: 07 (08 huyện miền núi)), 729 lớp, 13841 học sinh. Chương trình SEQAP bước đầu đã phát huy tác dụng trong công tác quản lí, giảng dạy, cải thiện chất lượng giáo dục đối với vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Cơ sở vật chất, tài liệu được bổ sung, năng lực dạy học, giáo dục của đội ngũ CBQL và giáo viên được nâng lên, nhất là thực hiện phương pháp dạy học tích cực, dạy học đối với học sinh dân tộc thiểu số.

Triển khai Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục: Sở GDĐT đã đưa chương trình Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục vào dạy ở các huyện miền núi: Hiệp Đức, Nam Giang, Đại Lộc và Hội An với 72 lớp với 1320 học sinh. 100% CBQL và giáo viên dạy lớp 1 ở các huyện tham gia giảng dạy đều được tập huấn.

Thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, các Phòng GDĐT đã triển khai chương trình Tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học và các văn bản hướng dẫn; triển khai có hiệu quả việc cho học sinh lớp 1, 2 làm quen với Tiếng Anh ở những trường phụ huynh học sinh có nhu cầu và nhà trường có đủ điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất.

Trong năm học 2016-2017 số trường dạy Tiếng Anh: 273/295; Số lớp: 2932 (+ 405 lớp); số học sinh: 72250 (+5611). Tổng số giáo viên Tiếng Anh: 440 giáo viên (+ 43) (trong đó: A1: 50 GV; A2: 98 GV; B1: 49 GV; B2: 46 GV; C1: 7 GV và 190 giáo viên chưa khảo sát). Các đơn vị thực hiện tốt chương trình này: Đông Giang, Quế Sơn, Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Núi Thành, Tam Kỳ, Tiên Phước...

Tuy nhiên, việc dạy và học Tiếng Anh chưa được triển khai đồng đều ở các huyện, đặc biệt là các huyện miền núi; chất lượng đội ngũ giáo viên và kết quả học tập của học sinh ở một số cơ sở giáo dục còn hạn chế.

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, trong năm học 2017-2018, toàn cấp tiểu học của ngành giáo dục Quảng Nam sẽ triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp chung theo Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

- Tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục tiểu học; xây dựng và quản lí môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng.

- Tiến hành rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới công tác quản lí. Quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành một cách hợp lý.

- Tiếp tục lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực của một số nước trên thế giới có nền giáo dục phát triển một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả; thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT; tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ, Tin học, đặc biệt là Tiếng Anh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục./.

Tin và ảnh: Hồ Văn Hưng – VP Sở

quangnam.edu.vn