Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 cấp THCS

    Sáng ngày 29.8, tại Nhà Văn hóa huyện Phú Ninh, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 cấp THCS. Hội nghị có sự tham gia của ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh và gần 300 đại biểu là Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp THCS các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố, đại diện lãnh đạo các phòng ban của Sở. Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GDĐT; bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch Công đoàn ngành; và ông Phạm Đình Ly, Trưởng phòng GDTrH, Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.

quoc1 copy copy

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp THCS. Năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 218 trường THCS trong tổng số 815 trường trên địa bàn tỉnh (tăng 02 trường so với năm học qua) với 2617 lớp và 86876 học sinh. Cấp THCS hiện có 6.026 giáo viên (chiếm 28,2% số lượng giáo viên toàn ngành).

Trong năm học qua, Sở đã tổ chức 8 lớp tập huấn chuyên môn cho lãnh đạo, chuyên viên, GV cốt cán các phòng GDĐT về đổi mới PPDH, KT đánh giá, sinh hoạt tổ CM, hoạt động CM trên trường học kết nối, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu KHKT, đổi mới PPDH Mĩ thuật, ...Triển khai việc xây dựng các chuyên đề/chủ đề DH nhằm tăng cường tính chủ động sáng tạo trong đổi mới PPDH, xây dựng nội dung chương trình DH phù hợp với đối tượng, điều kiện dạy học. Thực hiện các kỹ thuật dạy học mới để đổi mới PPDH và KTĐG, xây dựng nội dung DH có kiến thức liên môn để giải quyết các tính huống thực tiễn. Chỉ đạo xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực HS, đề kiểm tra định kỳ phải có ma trận đề theo 4 mức độ thông hiểu, nhận biết, vận dụng, vận dụng cao. Tăng cường các hình thức KTĐG khác, như đánh giá thông qua các đề tài, bài tập ở nhà, các bài trình chiếu, các sáng kiến, các clip tự xây dựng, và cả hình thức HS tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau, ...

Tăng cường công tác phân luồng giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương; tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho HS trung học; chỉ đạo đội ngũ GV tăng cường việc thiết kế bài học, sử dụng TBDH có hiệu quả, ứng dụng CNTT trong quản lí, dạy học; tổ chức hoạt động học tập trên lớp giúp HS chủ động chiếm lĩnh kiến thức, hình thành kĩ năng và thái độ; tăng cường GD kĩ năng sống cho HS. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2016-2017, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh kiểm tra công nhận 15 trường THCS và 3 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường THCS đạt chuẩn lên 123 trường, tỉ lệ 56,0% (năm học 2015-2016 là 118 trường, tỉ lệ 54,6%)

Công tác PCGD-XMC được duy trì tốt. Năm học này, tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu học năm học vừa qua vào học lớp 6: 21.913/21.944 đạt 99,85%; tỉ lệ thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi TN THCS: 76.218/82.842, đạt 92%; tỉ lệ thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi đã và đang học CT GDPT hoặc GDTX cấp THPT hoặc GDNN: 65.564/82842 đạt 79,1%. Có 08 huyện đạt chuẩn PCGD mức độ 1, tỉ lệ 44,4%, gồm Tiên Phước, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang. Có 09 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD mức độ 2, tỉ lệ 50%, gồm Tam Kỳ, Hội An, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn. Có 01 thị xã đạt chuẩn mức độ 3, tỉ lệ 5,6% là thị xã Điện Bàn. Số xã đạt chuẩn mức độ 1: 17/244 xã, tỉ lệ 7,0%; đạt chuẩn mức độ 2: 116/244 xã, tỉ lệ 47,5%; đạt chuẩn mức độ 3 : 111/244 xã, tỉ lệ 45,5%.

Có 18/18 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn XMC, đạt tỷ lệ: 100%. Trong đó: Có 05 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn XMC mức độ 1, đạt tỷ lệ: 27,8% và 13 huyện đạt chuẩn XMC mức độ 2, đạt tỷ lệ: 72,2%. Số xã đạt mức độ 1 là: 41 xã (giảm 26 xã), số xã đạt mức 2 là 203 xã (tăng 37 xã).

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học đến, giáo dục THCS tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả GD trong các cơ sở GDTrH. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của HS.

- Nâng cao năng lực của đội ngũ CBQL và GV đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT. Nâng cao hiệu quả và chất lượng SH tổ/nhóm CM trong trường và cụm trường về đổi mới PPDH và KTĐG

- Tiếp tục điều chỉnh nội dung DH trong chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới.

- Tích cực đổi mới nội dung, phương thức GD hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Triển khai thực hiện mô hình Trường học mới cấp THCS với những điều chỉnh phù hợp điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục.

- Tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Chủ động tham mưu các cấp tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ...

- Tăng cường ứng dụng CNTT và TT trong tổ chức và quản lý các HĐCM, kết quả học tập của HS; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với CMHS và cộng đồng; phấn đấu hết năm học 2017-2018 đa số trường THCS sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

quangcanh1 copy copy copy

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị 

Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học qua nhằm khắc phục và thực hiện tốt hơn trong năm học 2017-2018./.

Huỳnh Thị Vinh – Chuyên viên VPS

quangnam.edu.vn